Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği’nde Özel Birim

Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği’nde Özel Birim

Avrupa Birliğinin Kıbrıs’lı Türkleri destekleme sözleri yavaş yavaş uygulamaya dönüşmeye başlıyor. AB her ne kadar saat gibi çalışıyor gözükse de yapısı ve Parlamentosunun 25 üye ülkenin temsilcilerinden oluşması saatin biraz yavaş çalışmasına neden olmaktadır. AB Konseyinin oluşumunun görüşülecek konuya göre değişkenlik göstermesi, Parlamentoda milletler yerine siyasi görüş gruplarının temsil edilmesi, komisyonlar ve diğer kuruluşlar her ne kadar bir harmoni içinde çalışsalar da, yasalara yüzde yüz uyumlu, yavaş ve çok temkinli görev yapmaktadırlar.

Bu nedenle  24 Nisan öncesi ve sonrası Kıbrıs’lı Türklere verilen sözler ve yapılması düşünülenler ancak yavaş yavaş realize edilme aşamasına gelmeye başladı.

Hatırlarsanız geçen hafta, AB Komisyonu, Genişlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn’i, Kıbrıs’ı ayıran Yeşilhat’tan geçen bitki ve hayvan ürünlerinin sağlık kontrollerini yürütecek, on kişilik bir heyet kurmakla görevlendirmişti. Bende bu nedenle Yeşilhat üzerindeki kontrolün, yavaş yavaş Rumların hegemonyasından çıkıp AB denetimi altına gireceğinden bahsetmiştim.
Şimdi atılan adımlarda bir gelişme daha var. Kıbrıs’ta düzenlenen referandumdan bu yana Kıbrıs Türk toplumuna karşı Avrupa Birliği’nin diğer kurumlarına oranla daha olumlu bir çizgi benimseyen ve daha korkusuzca davranan AB Komisyonu, yeni bir açılım gerçekleştirerek, Genişleme Dairesini tekrar yapılandırdı ve “Kıbrıs Türk toplumu için özel bir birim” oluşturdu.

Bu yeni yapılanmaya göre, içinde Türkiye’nin de yer aldığı Aday Ülkeler Birimleri ve Katılım Sürecinde Olan Ülkeler Birimlerine ilaveten bir de Kıbrıs Türk Toplumu Görev Bölümü eklendi.

Tümü AB toprakları içinde olan Kıbrıs adasının güney kesiminde yer alan  Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin AB üyesi olması nedeniyle Kıbrıs konusunu genişleme başlığı altında ele alamayan Komisyon, Kuzey Kıbrıs ile ilişkin sorunlarla uğraşabilmek için çareyi bu birimi oluşturmakta buldu.

Bölümün şefliğine, aynı zamanda Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti ile üyelik sonrası görüşmeleri sürdüren ekibin başkanı olan Leopold Maurer getirildi. Maurer dün sıcağı sıcağına KKTC’ye gelerek hem KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat’la hem de Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş ile birer görüşme yaptı.

Bence bu Kıbrıs Türk Toplumu için özel bir birim oluşturma kararı bir tanıma anlamı içermese de Kıbrıslı Türklerin “farklı bir yapı” olduğunu bir kez daha teyit etmiş oluyor.

Bizim şimdi yapmamız gereken, Kıbrıslı Türklerin “farklı bir yapı” olduğunu Birlemiş Milletler genel kuruluna da kabul ettirmek olmalı.  Kıbrıs’ta arzulanan “Barışa ve Çözüme” KKTC’nin engel oluşturmadığı 24 Nisan referandumu ile ispatlandığı için KKTC’nin tanınmamasını öngören 540 ve 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını yeniden gündeme getirebilmeliyiz ve iptal ettirmeliyiz. Bence genel konjöktür şimdi buna çok uygun.

Anlaşılan Dünyanın sağ duyusu artık bizim tarafa geçmeye başlıyor.

4 Şubat 2005
Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği’nde Özel Birim için yorumlar kapalı
Okunma 47
bosluk

540 ve 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı yeniden gündeme getirilmeli

540 ve 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı yeniden gündeme getirilmeli

24 Nisan Referandumunda “HAYIR” diyen Rumlar, sanki hiçbir şey olmamış gibi 17 Aralık AB Konseyi toplantısında Türkiye ile AB müzakerelerinin başlaması koşulu olarak Türkiye tarafından dolaylı da olsa tanınmayı talep ettikleri bir ortamda, bizim 25 Nisan günü yani referandumun ertesi günü, BM Genel Kurulu’na başvurmamız gerekirdi.

Çok iyi niyetli, tok gözlü ve kibar davrandık. Belki de bu kibar davranış, Türkiye’nin “Aman 17 Aralık’a kadar ses çıkarmayın, bir şey yapmayın” telkinlerinden kaynaklandı. Biz referandumdan sonra derhal BM’ye başvurarak Kıbrıs’ta Türklerin Annan Çözüm Planı’nın lehinde, Rumların da aleyhinde oy kullandığını belirterek, adada artık yeni bir durum bulunduğunu ve “Referandum” öncesi duruma dönüş olamayacağını BM kayıtlarına geçirmemiz gerekirdi.  Gene de geç kalmış değiliz.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunda beraberce attıkları cesur atılımları ve en önemlisi 24 Nisan halkoylaması sonuçlarını, KKTC’nin izolasyonlardan kurtarılması yönünde diplomatik bir kazanca dönüşmesini bir türlü gerçekleştiremedi. Aslında hepimiz çağdaş Avrupalıların ve ABD’nin hatalarını anlayarak derhal Kıbrıslı Türkleri izolasyondan kurtaracak önlemleri alabileceklerini sandık.

Türkiye Referandum sonrası, Türklerin %65’lik “EVET” oylarını ve Rumların’da %76’lık “HAYIR” oylarını öne sürüp, KKTC’nin tanınmasını talep etmeyi, adeta hakkı olmayan aşırı bir talep ve korkulacak bir davranış olarak gördü. Aynı hataya biz de düştük. Hepimize “Tanınmayı istemek” kavramı bir öcü gibi gösterildiğinden, bir türlü bunu terennüm edemedik (dile getiremedik), hatta düşünmek bile istemedik. Ama istemeliydik.

Türk tarafı olarak fazladan bir şey istemediğimiz için, azını da elde edemedik, hatta pazarlık bile yapamadık. Oysa, BM’nin hazırladığı ve organize ettiği Annan çözüm planını reddeden Rum liderliği, 1 Mayıs’ta  AB üyeliğini elde ettikten sonra, uluslararası yargılara aldırış etmeden 17 Aralık AB Konsey zirvesinde 3 Ekim’de AB-Türkiye görüşmelerinin başlayabilmesi için Türkiye’nin kendisini “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanımasını istemeyi denedi ve başarılı da oldu.

Hem Birleşmiş Milletlerin, hem AB’nin temel ilkeleri, demokratik haklara ve hukukun üstünlüğü üzerine kuruludur. Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 24 Nisan 2004 halkoylamasıyla, Kıbrıs’lı Türklerin oluşturduğu “Kıbrıs Türk devletinin” veya KKTC’nin resmi bir varlık olduğu ortaya çıktı ve adada barış ve çözüm isteyen tarafın da Kıbrıs’lı Türkler olduğu tartışmasız ispatlandı. Artık BM kayıtlarına göre varlığı resmen kabul edilmiş bir tüzelliğimiz var.

Kıbrıs’ta arzulanan barışa ve çözüme KKTC’nin engel oluşturduğu ve bu nedenle de KKTC’nin tanınmamasını öngören 540 ve 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı yeniden gündeme getirilmeli ve iptal edilmelidir.

Bunun yolu Annan Raporunu BM Güvenlik Konseyinde VETO eden  Putin’den geçiyor. Başbakan Erdoğan’ın Putin ile başlattığı sıcak ve samimi ilişkiler bize bu kapıyı açabilir.

Hadi Erdoğan. Bu güne kadar attığın olumlu ve yapıcı adımlara devam et. İpi göğüslemeye az kaldı…

3 Şubat 2005
540 ve 541 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı yeniden gündeme getirilmeli için yorumlar kapalı
Okunma 184
bosluk

Papadopulos çıkmazın sorumlusu konumunda

Papadopulos çıkmazın sorumlusu konumunda

Uluslararası gündemi belirleyen ve dünyanın her köşesindeki politik ve siyasi sorunlarda söz sahibi olan ABD, AB ve BM, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Başkanı Tasos Papadopulos’u, Kıbrıs sorununda gözlemlenmekte olan çıkmazın ana sorumlusu olarak görmeye başladılar.

Papadopulos’un, bir yandan Annan planı temelinde çözüm istediğini beyan ederken diğer taraftan planın temel yönlerini ortadan kaldırmak için çaba göstermesini kendi düşünce tarzlarına uygun bulmuyorlar ve Papadopulos’un Kıbrıs konusundaki siyasi manevrası ile mantığını takip etmekte zorlanıyorlar.

Bu nedenle de Kıbrıs sorununa yakın zamanda çözüm bulunmasına yönelik girişimlerini ve çabalarını rafa kaldırmış görünüyorlar ve bu konuda ellerinde tuttukları inisiyatifi de bir kenara koymayı düşünüyorlar.

Amerika Birleşik Devletlerine göre artık Kıbrıs konusu ve Kıbrıs’ın yarattığı siyasi sorun, kendi dış politika listelerindeki çözülmesi gereken sorunlar listesinde öncelikli bir yerde değil.

Birleşmiş Milletler başarı olanakları bulunduğuna dair açık işaretler ve Papadopulos’un taahütleri olmadan her hangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor. Özellikle Kofi Annan, başarısızlıkları listesini kabartmak niyetinde değil.

Kıbrıs sorununu istemeye istemeye miras alan Avrupa Birliği ise arabuluculuğa aktif katılımının söz konusu olmadığını ısrarla belirtiyor ve çözüm yerinin Birleşmiş Milletler olduğunu söylüyor.

Zaten Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Başkanı Tasos Papadopulos’un açıklamalarına bakarsanız,  Papadopulos’un Annan planı çerçevesinde federal temelde bir çözüm istemediğini  ve tam aksi yönde çaba göstererek Türkiye ile ticari bir anlaşma imzalamaya ve Türkiye’nin gümrük birliğini Güney Kıbrıs’a kadar genişletmesi konusuna öncelik verdiğini ve bunun için de her şeyi yapmaya ve her tür olumsuzluğu göze aldığını görürsünüz.

Bu nedenle gerek Washington gerekse de Brüksel, artık sorunun bugüne kadarki gibi federal temelde çözülmesinin Papadopulos’un kafasında ve  gündeminde bulunmadığından emin. Buna ilaveten de Türkiye’nin Ankara Anlaşması Ek protokolünü geri kalan AB ülkelerine kapsayacak şekilde genişletmesinin, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyetini tanımasını da sağlamayacak veya gündeme bile getirmeyecek.

ABD ve AB, şimdiki mevcut koşullar altında Kıbrıs’ta barışa yönelik  görüşmelerin başlamasından ümitlerini kestiklerinden, halen Kıbrıs sorununu Çin ve Milliyetçi Çin (Tayvan) şekline sokmak için KKTC ekonomisini ve Kıbrıslı Türklerin yaşam düzeyini iyileştirmek için çalışıyorlar.

Bu günkü gelişmeler ve uluslar arası konjöktüre göre görünen o ki, bu işin sonunda adada yan yana yaşayan 2 devlet olacak ve bir olasılıkla bu iki devlet, konfederasyon sistemi altında zayıf bir merkezi hükümet ve güçlü konfederal devletlerden oluşacak.

2 Şubat 2005
Papadopulos çıkmazın sorumlusu konumunda için yorumlar kapalı
Okunma 34
bosluk

Papadopulos’un Talat’ı suçlamasına katılmıyorum

Papadopulos’un Talat’ı suçlamasına katılmıyorum

Dün Rum habercilerin sorularını yanıtlayan Tasos Papadopulos, “Sayın Talat Kıbrıslı Türklerin referandumda “EVET” demeleri için tutulmayan vaatler aldıklarını söylemektedir” diyerek  Başbakan Mehmet Ali Talat’ı, referandumda Annan Planı’na, “Kıbrıs Türk toplumuna hizmet ettiğine inandığı için değil, bazı vaatler aldığı için” destek vermekle suçladı.

Bu sözlerinin arkasından da“ben şimdiye kadar Annan Planı’na, kendilerine hizmet etmesi açısından net seçenek olduğu için “EVET” dediklerini zannediyordum. Oylamanın arkasında vaatler satın alma da bulunduğunu bilmiyordum” diyerek Başbakan Talat’ı siyasi rüşvet almak ve menfaat vermek töhmeti altında bıraktı.

Ben bu suçlamalara asla katılmıyorum.

Bence Papadopulos, muhatabı Talat ve Serdar Denktaş’ın başarılı dış politikaları ve oluşturdukları dış baskılarından bunalarak bu sözleri söylemek zorunda kaldı.

Bakmayın siz horozlandığına, Papadopulos gün geçtikçe daha çok köşeye sıkışıyor. Yabancılar, (BM, ABD ve AB) Rum tarafının Annan Planı’nda yapılmasını istediği değişikleri biliyor ve kendisinden planda yapılmasını istediği değişiklikleri bildirmesini istiyorlar. Papadopulos, elindeki kozlarının veya gerileyeceği en son noktanın ortaya çıkmasından endişe ettiği, için bu talebi haksız ve bir yere kadar da şüpheli bulduğunu söylemekte ve itiraz etmekte. Tabii bundan kurtuluşu yok. İllaki bildirecek.

Aslında dış dünyada en önemli gelişme nedir biliyormusunuz?. Kıbrıs’ta birleşik bir devlet kurmak çabalarının son aşamaya geldiğini, yıllarca Rumların masaya oturmalarını bekleyemeyeceğimizi ve eğer bu son girişimler sonucunda “Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulamaz ise adada iki ayrı devletin var olacağını ve biz Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettiğimiz yeri almak için mücadele edeceğimizi söylediğimiz vakit  konu ile ilgili yabancı ülke Elçi veya temsilcilerinin, özellikle ABD, AB  ve İngiltere’nin, bize “Haklısınız” demeleri.

Bu tavır değişimi çok önemlidir. Daha evvel bu konuda bizi konuşturmayan yabancı diplomatlar, şimdi bizlerin haklı olduğundan dem vurmaktadırlar.

Rumları masaya oturtmak ve Kıbrıs Türkü ile uzlaşma noktasına getirmek için Kıbrıs Türküne uygulanan izolasyonların kaldırılmasının, doğrudan ticaretin başlamasının ve Türk Askerinin Rum’a jest yapalım mantığı ile adadan zamansız çekilmemesinin ve olası bir anlaşmanın sonuna kadar adada kalmasının büyük etkisi olacağına inanan Serdar Denktaş ve DP, Kıbrıs Türk halkının, dünyada hak ettiği yeri alması için büyük bir çalışma içine girmiş, yeni ve gerçekçi bir hedef saptamıştır.

Bu hedef  “Ya Birleşik Kıbrıs ya da İki ayrı Devlet”tir. Bu hedef, görüşme çabalarının sonucu ne olursa olsun bize “Saygın bir kimlik kazandıracaktır”..

1 Şubat 2005
Papadopulos’un Talat’ı suçlamasına katılmıyorum için yorumlar kapalı
Okunma 42
bosluk
Prof. Dr. Ata ATUN Makaleleri, Özgeçmişi, Yazıları Son Yazılar FriendFeed
Samtay Vakfı
kıbrıs haberleri
kibris 1974
atun ltd

Gallery

Şehitlerimiz-1 kktc-bayrak kktc-tc-bayrak- kktc-tc-bayrak-2 kktc-tc-bayrak-3 kktc-tc-bayrak-4

Arşivler

Son Yorumlar