ULUSAL KANAL – Karadeniz’de Doğalgaz keşfi

ULUSAL KANAL – Karadeniz’de Doğalgaz keşfi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı olarak ULUSAL KANAL’da, 4 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de bulunan yeni doğalgaz yatağı ile ilgili açıklaması ve bulunan rezervlerin enerji bağımsızlığı acısından ne anlama geldiği konusunda bilgilendirme yaptım.
İzleme adresi: https://youtu.be/xD2JuSr8OPk

8 Haziran 2021
ULUSAL KANAL – Karadeniz’de Doğalgaz keşfi için yorumlar kapalı
Okunma 35
bosluk

Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları

Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları

Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları

Ata Atun, Yurdagül Atun
Kıbrıs İlim Üniversitesi
NORTH CYPRUS
yurdagulbeyoglu@hotmail.com, ataatun@gmail.com

Özet
Ermeni soykırımı iddiaları (Sözde Ermeni soykırımı ya da asılsız Ermeni iddiaları), bazı kişilerin, 1915 yılının Mayıs ayından Kasım ayına kadar Osmanlı Devletinin Doğu Anadolu’da iç güvenlik nedeni ile gerçekleştirdiği Ermeni tehcirinin, gerçekte bölgedeki Ermeni toplumunu yok etme amaçlı olduğu ve 1.5 milyon Ermeni’nin bu gerekçe ile öldürüldüğü iddialarıdır.

Birinci Dünya savaşının başlangıç yıllarında Osmanlı Devleti İttifak devletleri ile birçok cephede savaşırken, Ermeniler, Doğu’da İç Anadolu’ya kadar olan bölgede Rus ordusu ile birlikte Osmanlı ordusuna saldırmış ve birçok şehirlerde de isyanlar çıkarmışlardır. Bu isyanların önüne geçebilmek için Osmanlı Devleti, başta Ermeni Patriği olmak üzere Mebuslar Meclisindeki (Meclis-i Mebusan) Ermeni Milletvekilleri ve Ermeni toplumunun ileri gelenleri ile ortak bir toplantı yapmış ve kendilerine Ermenilerin Doğu Anadolu’da yerel Müslüman halkı öldürmeye devam etmeleri halinde karşı önlemler alacağını bildirmiştir.

Bu uyarının dikkate alınmaması üzerine Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915’de isyanları organize eden, destek veren ve örgütlenmeyi sağlayan tüm Ermeni Komitelerini ve yerel kuruluşlarını kapatarak lağvetmiş, elebaşılık yapan 235 kişiyi tutuklatmış ve 27 Mayıs 1915 tarihinde de “Sevk ve İskan Kanunu”nu çıkartmıştır. Bu kanuna göre Doğu Anadolu’daki Ermenilerin bir kısmının Suriye, Lübnan ve Irak’a göç ettirilmesi kararlaştırılır.

Ermenilerin iddialarına göre Sevk (tahcir) adı altında katliam ve soykırım yapılmış, 1.5 milyon kişi öldürülmüştür.

Bu makale söz konusu katliam iddialarının temelini ve yasallığını oluşturacak öldürüldüğü iddia edilen 1.5 milyon Ermeni’nin gömüldüğü toplu mezarlar ile ilgili olup, toplu mezarların var olup olmadığı konusunu araştırmak amaçlı hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ermeni, Tehcir, Toplu mezar, Soykırım

Abstract
According to some sources, The Armenian Genocide Appeals (the so-called Armenian Genocide or the Unfounded Armenian Claims) indicate that the Armenian deportation, which was carried out by the Ottoman State in Eastern Anatolia for internal security reasons from May to November 1915, was aimed at destroying the Armenian community in the region, Millions of Armenians are alleged to have been killed by this reason.

In the early years of the First World War, the Ottoman State while fighting in many fronts with Allied Powers, the Armenians attacked the Ottoman army jointly with the Russian army in the region up to Central Anatolia in the East, and rebelled in many cities. In order to overcome these rebellions, the Ottoman State held a joint meeting with the Armenian Patriarchs, especially the Armenian Members of the Ottoman Parliament (Meclis-i Mebusan), and the leaders of the Armenian community, and informed them that the Ottoman State would take countermeasures if the Armenians continued to kill local Muslim people in Eastern Anatolia. On the basis of this notion, the Ottoman State in April 24, 1915 arrested 235 people who had organized the rebellions and closed down all the Armenian Committees and local organizations that supported and organized the rebellions. The Ottoman State promulgatiated the Temporary Law of Deportation, in 27 May 1915. Accordingly, it was decided some of the Armenians in Eastern Anatolia would be displaced to Syria, Lebanon and Iraq. According to the Armenians’ claims, massacre and genocide were carried out under the deportation title and 1.5 million Armenians were killed. This article is about the mass graves of 1.5 million Armenians which would form the basis of the massacre allegations, the size, how and by whom they were dug, how the massacred Armenians buried and how the mass graves covered with soil. The paper is written to investigate whether there are mass graves or not.

Keywords: Ottoman, Armenian, Deportation, Mass grave, Genocide

Giriş
Osmanlı Devleti tarafından yüzyıllar boyunca millet-i sadıka olarak kabul edilen Ermeniler, Avrupa devletlerinin politikaları neticesinde, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zayıflayan Osmanlı idaresine karşı ciddi bir sorun teşkil etmeye başlamışlardır. Rus destek ve etkisinin görüldüğü bu teşekküller, şiddet ve terörle kalmamış, şimdi de yaptıkları lobi çalışmalarıyla Ermenilere soykırım yapıldığı yönündeki tezlerini dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Osmanlı Hükumetinin Ermeni tebaaya karşı çıkardığı yasa ve tedbirleri şu sözlerle anlatır;
“… Osmanlı arşivlerinde (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık arşivi) göçe tabi tutulan Ermeniler için yolculuk sırasında rahatlarının sağlanması, can ve mallarının korunması için buyruklar olduğu görülmektedir. Osmanlı Bakanlar Kurulu’nun 30 Mayıs 1915 tarihli kararıyla, Ermenilerin canlarının ve mallarının korunmasını, göçmen ödeneğinden geçimlerini sağlayabilmeleri için yardımın yapılmasını, ihtiyaçlarına göre mal ve toprak dağıtılmasını, hükümet tarafından evler yapılmasını, alet ve teçhizat temin edilmesini, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının sağlanmasını, sağlık durumlarının hergün doktorlar tarafından kontrol edilmesini, hasta, kadın ve çocukların trenle gönderilmesini ve alınması gereken daha pek çok önlemi bildiren emirler yayınlamıştır. Ayrıca, tehcir sırasında Ermenilere karşı herhangi bir saldırıda bulunanların tevkif edilerek, Divan-ı Harp Mahkemesine sevk edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmaları da karara bağlanmıştır…” (Halaçoğlu, 2013)

Böylesi insani ve göç ettirileceklerin yaşamlarını, sağlıklarını ve ikametlerini dikkate alan, hasta kadın, yaşlı ve çocukların trenle sevke edilmesini emreden bir kanunu çıkaran Osmanlı Devletinin, sevk (tehcir) maskesi altında soykırım yaptığını iddia etmek, mantık olarak değil, matematiksel hesaplama olarak da gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Matematiksel değerlendirme
Ermenilerin iddialarına göre sözde soykırım Mayıs ayının sonundan Kasım ayının ortalarına kadar beş buçuk aylık dönem içinde gerçekleştirilmiştir. İddiaların içinde yer alan “Binlerce Ermeni soğuktan donarak ölmeye zorlanmıştır” söylemlerinin söz konusu dönem içindeki iklimsel koşullarla gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.

Matematiksel olarak düşünüldüğünde ve hesaplandığında Mayıs ayının sonunda başlayıp Kasım ayının ortasında biten bu sözde katliam veya soykırım sürecinde toplam olarak bir buçuk milyon Ermeni öldürülmüş ise, ortalama olarak Osmanlı Devletinin görevlendirdiği kolluk güçlerinin her gün on bin kişiyi sistematik bir şekilde katletmesi gerekmektedir.

En iyimser bir şekilde, katledilen her bir Ermeni’nin tek bir kurşunla öldürüldüğü varsayılırsa, her gün için 10,000 kurşun ve toplamda da 1.5 milyon kurşun harcanması gerekmektedir. Balistik Tabloya göre 7.65 mm bir kurşunun ağırlığı ortalama 6.5 gramdır. (Balistik tablo, http://www.paganx.org/balistics.htm) Günlük gereksinim olan 10,000 adet merminin toplam ağırlığı 65 kg, kasalar ile birlikte, 85 kg. tutmakta, toplamda da 12.75 ton mermi gerekmektedir. Dağda, bayırda bu mermiler ancak hayvan sırtında taşınabileceğinden sadece günlük mermilerin katliam alanına taşınması için en az 2 vardiya şeklinde 2 merkep veya 2 deve ile 4 kişilik bir ekibin hiç durmadan çalışması gerekmektedir.

Söz konusu 10 bin kişiyi denetim altında tutabilmek ve katletmek için silahlı bir birlik veya kolluk güçleri de olması gerekmektedir.

Söz konusu yıllarda kazı ve taşıma günümüzde olduğu gibi ekskavatör ve kamyonlarla yapılamadığı için, toplu mezarları kazmak, çıkan toprağı atmak, katledilenleri çukurlara atmak ve tekrardan üzerlerini örtmek için de binlerce kişi gerekmektedir. Katliamı yapacak veya soykırımı gerçekleştirecek söz konusu bu binlerce kişi için yiyecek, içecek, barınma, tuvalet ve yıkanma amaçlı hizmet verecek bir hizmet ekibinin de katliam veya soykırım alanında olması lazımdır.

Dünyamızda yaşanmış katliamlar ve bulunan toplu mezarlar
2018 yılında Myanmar’ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edilmiştir.
(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/arakanda-5-yeni-toplu-mezar-bulundu-40728105)

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen ve 400 kişinin gömüldüğü en az 5 toplu mezarın varlığı teyit edilmiştir. (Atwood, 2018)

Tuzla’daki DNA Merkezi’nin başkanı Amor Maşoviç’in anlatımına göre;
“…2015 yılını dahil ettiğinizde ülkede bulunan toplu mezarlık sayısı 800’dür. 32 bin 152 kişinin kayıtlara “kayıp” geçtiği savaşın hala resmi anlamda “soykırım” kabul edilmemiş olmasına inanmıyorum. 1995 yılında cesetlerin toplu mezara kepçelerle gömülürken Amerikan Satelit uydusu tarafından görüntülendi. Kimi toplu mezarda 1200, kimisinde 200 kişiyi bulunmakta…”

Özetle Amor Maşoviç, 32,152 kişinin katledildiği ve bu kişilerin, toplu mezarlar bulunmasın diye yerleri 3 kez değiştirilen 800 adet toplu mezara gömüldüklerini beyan etmektedir. (Masoviç, 2015)

Yeni Şafak Gazetesinin 24 Mart 2018 tarihli sayısında da, bir toplu mezar haberi verilmektedir:
“PKK/PYD’lilerin şehit ettiği 110 ÖSO’lu askerinin Suriye’de Meydanki Barajı yakınındaki Hallubi köyünün yanındaki boş arazide gömüldükleri toplu mezar bulundu.” (Yeni Şafak, 2018)

Türkiye Gazetesi’nin 24 Nisan 2001 tarihli haberinde, 1954-1962 yılları arasında, Fransa’nın Cezayir’de yaptığı katliamlara ait toplu mezar bulunduğu haberi, şu satırlarla okuyucuya aktarılmıştır:
“Cezayir (İHA) – Cezayir’de Fransızlar’ın 1954-1962 yılları arasında yaptığı katliamların izleri hala kaybolmadı. Cezayir’in doğusundaki Tebessa kentinde bir su kanalı kazısı sırasında 1954-1962 Cezayir-Fransa savaşı döneminde öldürüldükleri tahmin edilen 300 Cezayirli savaşçının cesedi bulundu. Savaş Gazileri Bakanlığı sözcüsü, bulunan cesetlerin Milli Kurtuluş Cephesi askerlerine ait olduğunu ve iskeletlerin üzerinde işkence izlerinin bulunduğunu açıkladı. Bu toplu mezarın, Milli Kurtuluş Cephesi askerlerinin gömüldüğü son on yılda bulunan en büyük toplu mezar olduğu ifade edildi.” (Türkiye, 2001)

Dünyada uygulanmış soykırım ve toplu mezarlara ait yukarıdaki 3 farklı yöre ile ilgili haber, toplu katliamlardan sonra katledilenlerin gömüldükleri toplu mezarların kısa veya uzun bir müddet sonra doğal işaretler, kazılar veya da görgü tanıklarının ifadeleri ile ortaya çıkarıldıklarını ve asla bulunamaz olduklarını ortaya koymaktadır. Özellikle de Bosna’da yapılan katliamdan sonra toplu mezarlar bulunamasın diye 3 kez yerlerinin değiştirilmesine rağmen araştırmaların sonunda bulunması, hiçbir toplu mezarın saklı kalamayacağını ispatlamaktadır.

İnsan bedeninin boyutları
Hesaplamaları genelleyebilmek için insan vücudunun boyutlarının ortalamasını almak gerekmektedir.

Doğu Anadolu yöresinde yaşayan insanların ortalama boyutları:
Omuz genişliği : 0.50 m.
Boy uzunluğu : 1.68 m.
Vücut kalınlığı : 0.35 m.
Vücudun yatay olarak kapladığı Alan: 0.84 m2
Vücudun yatay olarak oluşturduğu hacim: 0.294 m3

Ön ve Yan boyutlar

Asılsız Ermeni iddialarına göre beş buçuk ayda 1.5 milyon Ermeni’nin öldürüldüğü iddialarına göre her gün ortalama katledilen kişi sayısı: 10,000 kişi, bir toplu mezarda 3 adet insanın üst üste konulduğu farz edilirse çıkacak sonuç matematiksel olarak şu olmalıdır:
Her bir yatay sırada insan adedi: 3334 kişi
Üst üste 3 kişinin oluşturduğu hacmin yüksekliği: 1.05 m.
Söz konusu 3 kişinin üstüne örtülmesi gereken asgari toprak yüksekliği: Asgari 0.65 m.
Toplam kazı derinliği: Asgari 1.05 + 0.65 = 1.70 m.
Toplam kazı alanı: 3334 (bir yatay sırada insan adedi) x 0.84 (vücudu yatay alanı) = 2800 m2
Kazılması gereken hacim: 1.70 m. (Kazı derinliği) x 2,800 m2 (Toplam kazı alanı) = 4760 m3
Futbol sahasının ebatları
Futbol saha ölçüleri, dikdörtgen biçimindedir. Futbol sahasının eni 45 ile 90 metre arasında, boyu 90 ile 120 metre arasında olmalıdır. Uluslararası standartlarda yapılan nizami futbol sahaları ise bu ebatlar en olarak 64 ile 75 metre arasında, boy olarak da 105 metre ile 120 metre arasında olmaktadır.

Ortalama bir futbol sahasının eni 50 m., uzunluğu da 100 m. olarak kabul edilirse, söz konusu futbol sahası yaklaşık 5,000 m2 alan kaplamaktadır.

Resim-2-TR

Kazılması gereken toplu mezarın alanının asgari 2800 m2 olması gerektiğinden, kıyaslama yapabilmek açısından bu alan, futbol sahası olarak yaklaşık 1/2 futbol sahası veya da 50 m. eninde ve 56 m. uzunluğunda bir dikdörtgen olarak tanımlanabilir.

Ekskavatör kazı kapasitesi
Günümüzde 0.75 m3 kepçe kapasitesi ve yüzde 90 kepçe doluluk oranı ile bir ekskavatör hiç durmaksızın bir saatte kolay-orta ve orta zor toprak ortalaması ile ancak 258 m3 kazı yapabilmektedir. Böylesi bir kepçe 4760 m3’lük bir kazıyı hiç durmaksızın 18.5 saatte, yemek ve ihtiyaç molaları ile 22.5 saatte kazabilmektedir. (Celal et al, )

El ile kazı kapasitesi
Kral Fahd Petrol ve Mineral Üniversitesi (King Fahd University of Petroleum and Minerals) hesaplamalarına göre 3 işçi ve ustabaşının kazı kapasitesi toprak yapısına göre 16 saatte 40 metre küp veya da toprak yapısına göre 2-4 m3/saattir. Bu bulguya göre bir işçinin 1 saatlik kazı kapasitesi ortalama 0.5 m3 bulunmaktadır. (King Fahd, 2017)

Bir başka kaynağa göre; bir insanın günde aralıksız 2 saat çalışıp 15 dakika mola vererek ve öğleyin de 45 dakika ara vererek, toplamda yaklaşık 10 saatte yapabileceği kazı miktarı ortalama 4.0 m3’dür. (Calin et al, 2003: p 201). Bu bulguya göre bir işçinin toprak kapasitesine göre 1 saatlik kazı kapasitesi ortalama 0.4 m3 bulunmaktadır.

Goldenseal şirketinin deneyime dayalı bulgularına göre 1 işçi 2.5 saatte 1.308 m3 kazı yapabilmektedir. (Goldenseal, 2017) Bu bulguya göre 1 işçinin kazı kapasitesi, toprak yapısına göre ortalama saatte 0.52 m3 dir.

Bu 3 farklı bulgunun ortalaması alındığında, 1 işçinin kazı kapasitesi, toprak yapısına göre ortalama saatte 0.48 m3 alınabilir.
Goldenseal şirketinin deneyime dayalı bulgularına göre bir işçi 2.5 saatte, 1.308 m3 kazılmış toprağı kazı çukurunda dışarı atabilmektedir. Bu bulguya göre, 1 işçinin toprak atma kapasitesi toprak yapısına göre ortalama saatte 0.52 m3 dir. (Goldenseal, 2017)

Bu atılan toprağı da bir başka işçi ortalama 2.6 saatte 1.308 m3 kapasite ile el arabasına koymakta ve 10 metre uzağa döküp geri gelmektedir. Bu bulguya göre, 1 işçinin toprağı taşıma kapasitesi toprak yapısına göre ortalama saatte 0.50 m3 dir. (Goldenseal, 2017)
Bu bulgulara göre ortalama olarak 1 saatte 0.5 m3 toprağın kazılması, kürekle dışarı atılması ve atıldığı yerden de gömü sahası dışına çıkarılması için 3 işçi gerekmektedir.

10,000 kişiyi gömmek için gerekli olan minimum toplu mezar alanı: 2800 m2
Minimum kazı derinliği: 1.70 m.
Kazılması gereken toprak hacmi: 2800 m2 x 1.70 m = 4760 m3

4760 m3 toprak hafriyatının en fazla 10 saatte yapılabilmesi için gerekli kişi sayısı:
4760 m3 ÷ 10 saat ÷ 0.48 m3/saat/işçi = 992 işçi. (Çukur kazma)

1 saatte kazılan toprak miktarı = 4760 m3 ÷ 10 saat = 476 m3
1 saatte kazılan 476 m3 toprağı dışarı atmak için gerekli olan işçi sayısı;
476 m3 ÷ 0.52 = 916 işçi (Toprak atma)

1 saatte kazı çukurundan dışarı atılan toprağın yaklaşık üçte birinin ( 1.70 – 1.05 = 0.65 m) kazı alanının dışına taşımak için gerekli olan işçi sayısı:
1 saatte kazılan toprağın üçte biri = 476 m3 ÷ 3 = 159 m3
159 m3 toprağın kazı alanı dışına çıkarılması için gereken işçi sayısı:
159 m3 ÷ 0.5 m3 = 318 işçi (atılan toprağın fazlasını saha dışına taşıma)

Resim-3-TR

Katledilen kişilerin bedenlerinin gömü sahasına taşınması, kazı devam ederken bitmesini beklemeden kazılan çukurlara hemen atılması, 3 sıra üstü üste istiflenmesi ve üzerlerinin 65 cm. toprakla örtülmesi için her 1 m2 kazı alanı için gerekli ilave insan sayısı 2.

Kazı alanı = 2800 m2
10 saatlik süre içinde her 1 saatte kazılması gereken alan = 2800 m2 ÷ 10 saat = 280 m2
280 m2 kazı alanına gömü için gerekli ilave insan sayısı:
280 m2 x 2 kişi = 560 kişi (Gömü ve üzerini örtme)

10 saatlik bir çalışma süresi ile 1 gün içinde kazı (992 kişi), toprağı dışarı atma (916 kişi), toprağı dışarı taşıma (318), gömü ve üzerini örtmek (560 kişi) için gerekli olan işçi sayısı: 992 + 916 + 318 + 560 = 2786 kişi.

150 gün süre ile söz konusu işçilerin aralıksız her gün 10 saat çalışmaları mümkün olmadığından, günlük 5 saatlik vardiyalar ile 2 ekibin çalıştığı düşünülürse, gerekli olan minimum toplam işçi sayısı: 2786 x 2 = 5572 işçi.

Günde 5 saat, iki vardiya çalışan 5572 kişinin yemek, içme suyu, dinlenme, uyku, sigara, hastalık, tedavi, ilkyardım, yıkanma suyu ve tuvalet gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan insan sayısı, en iyimser ve asgari tahminle;
Kumanya tedariki: 25 kişi
Seferi mutfak ve bulaşık yıkama: 50 kişi
İçme suyu ve yıkanma suyu tedariki: 45 kişi ve 20 su taşıma arabası, 40 inek ve bakımı.
Seferi yatakhane kurulması ve bozulması: 50 kişi
Seferi hastane ve tedavi reviri: 15 kişi
Toplam hizmet elemanı: 185 kişi

Esir alınan 10 binlerce kişinin aç ve susuz bırakıldığı düşünülse bile, ortada Nazilerinkine benzer etrafı dikenli tellerle çevrili esir kampları olmadığı ve esirlerin açık havada bir yere toplatıldığı varsayılırsa, söz konusu esirlerin sadece kaçmalarını ve isyan etmelerini önlemek için gerekli olan asgari asker sayısı asgari olarak 2500.

1.5 milyon insanın, beş buçuk ay boyunca katledilebilmesi için, sistematik olarak günde 10 bin kişinin katledilmesi, 50 x 56 m. boyutundaki çukurların açılması, katledilenlerin gömülmesi ve üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmak için toplamda da asgari 8257 kişi gerekmektedir. (5572 işçi + 185 mutfak ve tedarik + 2500 asker)

İnsan gücüne ilaveten yaklaşık 1000 kazma (kazı için 992 kişi), 1000 kürek (toprağı dışarı atmak için 916 kişi), dışarı atılan toprağı el arabasına yüklemek için 200 kürek (toprağı dışarı taşıma için 318 kişi), 200 el arabası veya kollu tepsi ve gömü üzerini örtmek için 600 kürek (gömü ve üzerini örtmek için 560 kişi), toplamda:
Yedekleri ile birlikte 1000 adet kazma, 200 el arabası veya kollu tepsi ve 1800 kürek gerekmektedir.

1915 yılında Anadolu’daki Ermeni nüfusu
Arşivlerde 1882’den 1915’e kadar yapılmış olan nüfus sayımları bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin nüfus sayımları yerine Fransızların, İngilizlerin, Almanların, Amerikalıların ve oradaki misyonerlerin ve özellikle de Ermeni Patriğinin her sene Osmanlı Devleti’ne vergi ile ilgili olarak verdiği bir nüfus bildirimlerini incelemek, 1915 yılında Doğu Anadolu’daki Ermeni nüfusunun tespitine çok yardımcı olacak, doğru rakamların bulunmasını kolaylaştıracaktır.

Ermeni Patriği N. Varjabedian’ın 1881 yılında açıkladığı Ermeni nüfusu
Ermeni Patrikhanesine göre Katolik ve Protestan Ermenilerin 6 eyaletteki nüfusları aşağıdaki gibi açıklanmıştır. (Atun, 2013)

Eyalet Yıl 1881
Erzurum 128,478
Van 133,859
Bitlis 130,460
Diyarbakır –
Elazığ 107,059
Sivas 243,515
TOPLAM 743,371

1882 yılında yapılan açıklamaya göre; (Atun, 2013)
Eyalet Yıl 1882
Erzurum 280,000
Van 400,000
Bitlis 250,000
Diyarbakır –
Elazığ 270,000
Sivas 280,000
TOPLAM 1,630,371

Listeler yan yana konduğunda bir yıl içindeki nüfus artışının 887 bin kişi, yüzde 120 olduğu görülmektedir ki, artışın normal değil, yanıltıcı ve bilinçli olarak kalem oyunu ile yapıldığıdır.
İngiliz Elçiliğinde nüfus ile görevli uzman Albay Henry Trotter, Patriğin açıklamasındaki tutarsız rakamları fark ederek bir rapor hazırlamış ve 15 Şubat 1882 tarihinde İngiliz Büyük Elçisine Erzurum ve Van bölgelerinde ikamet eden Ermeni sayısını 372,500 ve Nasuri sayısını 85,000 olarak beyan etmiştir. (Atun, 2013)

Anadolu’daki Ermeni nüfusu ile ilgili diğer resmi belge ve açıklamalar
1912 yılında Marcel Leart yaptığı çalışmada, Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas bölgesinde yaşayan nüfusun toplam sayısının 2,615,000 olduğunu ortaya koyar. Bunun 666,000’nin Müslüman, 1,018,000’nin ise Ermeni nüfusu olduğu görülmektedir. (Atun, 2013)

Richard Hovannisian, “Armenia On The Road To Independence” (Bağımsızlık yolunda Ermenistan) adlı kitabında 1914 yılında Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin nüfusunun, İstanbul dahil, bir buçuk ile iki milyon arasında olduğunu açıklamaktadır.

Hrant Pasdermadjian, “Histoire de l’Armenie” (Ermenilerin tarihi) adlı kitabında 1914 yılında Osmanlı Devleti sınırları içinde İstanbul dahil, 2,100,000 Ermeni’nin yaşadığını, dünyada ise Ermeni nüfusunun 4,100,000 olduğunu açıklamaktadır.

12 Şubat 1919 tarihinde A. Aharonian ve Boghos Nubar tarafından imzalanmış olan ve Ermeni Delegasyonu tarafından Paris Barış Konferansına sunulan andıçın içeriğine göre o günün tarihi itibarı ile Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sayısı 1,400,000’dür. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

Yunanistan Başbakanı Venizelos tarafından 12 Şubat 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına sunulan andıçın içeriğine göre Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sayısı yaklaşık 1,400,000’dür. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

1921 yılında Suriye’de yaşamakta olan Ermenilerle ilgili Yakın Doğu Yardım (Örgütü) Raporuna göre, (Near East Relief Report) Ankara Hükümeti ile imzalanan F. Boullion Anlaşmasından sonra İngiliz-Fransız işgalleri akabinde 300,000 Ermeni Kilikya bölgesine geri dönmüş ve tekrardan 1921 yılında bölgeden göç etmişlerdir. Rapor açık ve net olarak 200 bin ile 300 bin arasında Ermeni’nin Suriye bölgesinde hayatta olduğunu ve insani yardım istediğini belirtmektedir. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

1921 yılında Ermenistan’da yaşamakta olan Ermenilerle ilgili Yakın Doğu Yardım Raporuna göre, (Near East Relief Report) 1921 yılında Kafkasya’daki Ermenistan’da yaşamakta olan Ermenilerin sayısı bir milyondur ve bunların yarısı (500,000) insani yardım almak için Yardım Örgütüne başvurmuştur. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

ABD Senatosu’nun 22 Nisan 1922 tarihli ve 266 numaralı Kararına göre 31 Aralık 1921 tarihi itibarı ile Anadolu, Suriye ve Rusya’da yaşayan Ermenilerin sayısı 1,414,000’dir ve herhangi bir kelime, mana veya ima ile soykırımdan bahsedilmemektedir. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

1922 yılında ABD Dışişleri Bakanı W. R. Anderson tarafından imzalanmış ABD hükümeti dokümanı olan Yetki Belgesi 1-8-58’nin içeriğine göre dünya üzerinde yaşayan Ermenilerin toplam nüfusu 3,000,000’dir. Bunlardan 817,873 tanesi Anadolu’dan göç etmiştir ve 281,000 tanesi de halen Anadolu’da yaşamaktadır. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

1923 yılında Lozan Barış Konferansına sunulan 2 Şubat 1923 tarihli Andıç içeriğine göre Osmanlı toprakları içinde 760,000 Ermeni yaşamıştır. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

Şükrü Server Aya’nın, ABS Senato’sunun “31 Aralık 1929 tarihli Yakın Doğu Yardım Raporu” ile ilgili incelemesinin sonuç bölümünde verdiği bilgilere göre, söz konusu tarihte hayatta olan Ermenilerin sayısı 1,300,000’dür ve ölen Ermenilerin sayısı inanılmaz düzeyde düşüktür. ABD Senatosu’nun resmi Raporuna güvenildiği takdirde, açlık, yoksulluk, hastalık ve bölgesel çatışmalar sonucu ölen Ermenilerin sayısı en fazla 300,000’dir. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

Sonuç
Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara göre söz konusu tehcirin, 1915 yılının Mayıs ayında başlayıp, Kasım ayında sona erdiği görülür. Tehcirin, ilkbaharın son ayında tamamlanması, yani, bütün yaz boyunca ve sonbaharın ilk aylarında gerçekleşmiş olması nedeni ile kayıtlarda, soğuktan donma sebepli herhangi bir ölüm vakasına rastlanmamıştır.

ABD Hükümetinin oluşturduğu Yakın Doğu Yardım Örgütünün Raporu, herhangi bir paragrafta sözü edilen katliam ya da soykırım ya da benzer bir anlam ya da bağlam içeren başka bir kelimeden ya da başka bir içerikten söz etmemektedir.
(Atun, 2013 & Aya, 2013 & http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-east-relief.html)

Ermenilerin iddia ettikleri gibi 5 aylık tehcir süresi içinde bir buçuk milyon (1,500,000) Ermeni öldürülmüş ise basit bir matematik hesaplaması ile ortalama olarak günde on bin (10,000) kişinin öldürülmüş olması gerektir.
Bu ortalama ölüm sayısına göre, asgari olarak 150 tane, 2800 m2 büyüklüğünde, yaklaşık 50 x 56 m. boyutlarında toplu mezarın kazma ve kürekle kazılması ve bunların bir yerlerde olması gerekmektedir.

Hukukun en temel prensibine göre bir cinayet iddiasının mahkemede yargılanabilmesi için öldürülen kişinin bedeninin bulunması ve emare olarak mahkemeye sunulması şartı mevcuttur. (David, 2003, 817)

Serebneritsa`daki Sırpların acımasızca katlettiği 8 bin Boşnak`ın toplu mezarları 3 kez yer değiştirilmesine rağmen bulunduğu halde, söz konusu 150 tane toplu mezarın bugüne değin bulunamamış olması, bazı kişilerin kasıtlı olarak ortaya attıkları sözde Ermeni Soykırımı iddialarını yalanlar mahiyettedir.

Böylesi büyük boyutlarda bir katliam veya da soykırım eyleminde görev almış 8,257 kişiden hiç birinin yaşamları boyunca ağızlarını açmamış veya müzevirlik yapmamış olmaları ve hiçbir kimsenin bir tane bile iddia edilen soykırımda öldürülen kişileri içeren toplu bir mezar gösterememiş olması, soykırım iddiaları üzerine gölge düşürmekte ve Ermeni tezlerinin inanılırlığını sarsmaktadır.

1915 yılında Anadolu, Suriye, Irak ve Ermenistan’da yaşayan Ermeniler ile ilgili yazılan raporlar incelendiği vakit Ermenilerin sayısının 600 yüz binden 1 milyon 700 bine kadar değişen rakamların olduğu görülmektedir. İddia edildiği gibi 1915 yılında 1 buçuk milyon Ermeni katledilmiş olması halinde, -savaş sonrasında ABD Senatosu tarafından yayınlanan raporlarda görüldüğü gibi- 1923 yılında Anadolu, Suriye ve Rusya’da yaşayan Ermenilerin sayısının 1,414,000, ABD ile Avrupa’ya göç eden Ermenilerin sayısının da 817,873 olamayacağı matematiksel olarak açıktır.

ABD Hükümetinin söz konusu yıllarda Anadolu’ya gönderdiği Yakın Doğu Yardım Örgütü Heyetinin Raporlarının herhangi bir paragrafında da, sözü edilen katliam, soykırım ile benzer bir anlam içeren başka bir kelimeden veya başka bir içerikten söz edilmemektedir.
(Atun, 2013 & Aya, 2013 & http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-east-relief.html)

Referanslar

Celal Karpuz, A. Günhan Paşamehmetoğlu, Yadigar Müftüoğlu. Hidrolik Ekskavatör Performanslarıyım Kazılabilirlik Tayini.
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/b5c8441a8ff8e15_ek.pdf

Slumber Jack, (12.2.2011). Hand Excavation Productivity. Contractor Talk.
http://www.contractortalk.com/f62/hand-excavation-productivity-108557/

Calin M. Popescu, Kan Phaobunjong Nuntapone Ovararin. (2003). Estimating Building Costs, New York: Marcel Dekker Inc. s.201

Goldenseal Reference Manual. (2017). Goldenseal Unit Costs. Soil Removal Cost, Difficult Hand Loading. USA. 15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan yer;
https://www.turtlesoft.com/Construction-Costs/Excavation/Remove_Soil_Hand_Hard.htm

King Fahd University. (2017). Pricing Excavation & Backfill. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia.
15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan yer;
http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_511/Pricing%20Sitework.pdf

David A. Moran. (2003). In Defense of the Corpus Delicti Rule. Detroit: Wayne State University Law School, Detroit, Michigan. Ohio State Law Journal. Vol. 64 no. 3 (2003). 817-854

Halaçoğlu, Yusuf. (2015). Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları. İstanbul: Babıali Kültür yayınları.

TASAM. (2011). Tarihi Gerçekler Işığında Ermeni İddiaları. İstanbul: Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Atwood, Haleigh. (2018). AP finds evidence of mass graves, systematic killings in Myanmar.
AP, February 5, 2018. 15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan site;
https://www.lionsroar.com/ap-finds-evidence-of-mass-graves-systemic-massacre-of-rohingya-in-myanmar/

Masoviç, Amor. (24.12. 2015). Bosna Hersekteki Soykırım unutulmaz.
15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan site;

Bosna Hersek’teki soykırım unutulmaz

Yeni Şafak Gazetesi. (2018). PKK/PYD’nin şehit ettiği ÖSO’lulara ait toplu mezar bulundu. İstanbul: Yeni Şafak basımevi, 24 Mart 2018
15 Nisan 2018 tarihinde aşağıdaki siteden alınmıştır.
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/pkk-pydnin-sehit-ettigi-110-osolunun-gomuldugu-toplu-mezar-bulundu-2175809

Türkiye Gazetesi. (2001). Cezayir’de Fransızlar’a ait bir toplu mezar daha. İstanbul: Türkiye Gazetesi Basımevi.
15 Nisan 2018 tarihinde aşağıdaki siteden alınmıştır.
http://m.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a106895.aspx

Atun, Ata. (2016). Armenian Population in Eastern Anatolia between Years 1878-1915.
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1048495&id_lang=3

Atun, Ata. (2013). ARMENIAN POPULATION IN EASTERN ANATOLIA AROUND 1915: A BRIEF HISTORY OF ARMENIAN HOAXES. Asian Journal Social Sciences & Humanities
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1056159&id_lang=3

Atun, Ata. (2013). ARMENIAN POPULATION IN EASTERN ANATOLIA AROUND 1915.Academic Research International
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1058355&id_lang=3

Hovanissian, Richard. (1963). Armenia On The Road To Independence, Los Angeles, s.9

Pastermadjian, Hrant. (1949). Histoire de l’Armenie, Paris, 1949, 2.nd Ed. Douredjián, 1987, s.374

Aya, Şükrü Server. (2013) Review of Near East Relief Report 31 Dec 1921, US Senate, 67th Congress 2nd Edition, Document No. 192, Washington, Government printing Office, 1922
http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-east-relief.html

26 Nisan 2021
Sözde Ermeni Soykırımının Var Olmayan Toplu Mezarları için yorumlar kapalı
Okunma 75
bosluk

The Unfounded Mass Burials of the so-called Armenian Genocide

The Unfounded Mass Burials of the so-called Armenian Genocide

The Unfounded Mass Burials of the so-called Armenian Genocide

Yurdagül Atun, Ata Atun
Cyprus Science University
Turkish Republic of Northern Cyprus
yurdagulbeyoglu@hotmail.com, ataatun@gmail.com

Abstract
According to some sources, The Armenian Genocide Appeals (the so-called Armenian Genocide or the Unfounded Armenian Claims) indicate that the Armenian deportation, which was carried out by the Ottoman State in Eastern Anatolia for internal security reasons from May to November 1915, was aimed at destroying the Armenian community in the region, Millions of Armenians are alleged to have been killed by this reason.

In the early years of the First World War, the Ottoman State while fighting in many fronts with Allied Powers, the Armenians attacked the Ottoman army jointly with the Russian army in the region up to Central Anatolia in the East, and rebelled in many cities. In order to overcome these rebellions, the Ottoman State held a joint meeting with the Armenian Patriarchs, especially the Armenian Members of the Tanzimat Parliament, and the leaders of the Armenian community, and informed them that the Ottoman State would take countermeasures if the Armenians continued to kill local Muslim people in Eastern Anatolia. On the basis of this notion, the Ottoman State in April 24, 1915 arrested 235 people who had organized the rebellions and closed down all the Armenian Committees and local organizations that supported and organized the rebellions. The Ottoman State promulgatiated the Temporary Law of Deportation, in 27 May 1915. Accordingly, it was decided some of the Armenians in Eastern Anatolia would be displaced to Syria, Lebanon and Iraq. According to the Armenians’ claims, massacre and genocide were carried out under the deportation title and 1.5 million Armenians were killed. This article is about the mass graves of 1.5 million Armenians which would form the basis of the massacre allegations, the size, how and by whom they were dug, how the massacred Armenians buried and how the mass graves covered with soil. The paper is written to investigate whether there are mass graves or not.

Keywords: Ottoman, Armenian, Deportation, Mass grave, Genocide

Introduction

According to Halaçoğlu:

“The Ottoman archives carry instructions to the effect that Armenians and their properties are not to be subject to any harm and ill treatments during their journeys, and protection for them is also to be provided.The Ottoman Ministerial Council decided on 30 May, 1915 to provided all necessary means inlcuding housing, tools and funding from the immigration policy in cluding medical check-ups. In addition, those who attacked Armenians during this transportation are the be arrested and punished under severe circumstances by the Court of Divan War.”
(Halaçoğlu, 2013)

Therefore It is quite incompatible with the facts to claim that the Ottoman State, taking into account the lives, health and residence of the Armenians during their journey, committed a genocide under the referral of the Ottoman State, which issued a law ordering sick, elderly and children to be looked after. It is incompatible with logic as well as mathematical computation.

Mathematical Evaluation
According to the Armenians’ allegations, the so-called genocide was carried out within five and a half months from the end of May to the middle of November. It is not possible to actually claim that “Thousands of Armenians were forced to die freezing from the cold” as this can not be realized due to the climatic conditions within the period.

There is also a major calculation error in terms of the claims against the conduct of the Ottoman State that must be looked at more closely. Suffice to stay, if a total of one and a half million Armenians were killed during this so-called massacre or genocide, which began at the end of May and ended in the middle of November, the law enforcement officers, ordained by the Ottoman State on average, must systematically kill tens of thousands of people every day.

If one decides to approach these claims optimistically, assuming that every single Armenian murdered is killed by a single bullet, 10,000 bullets must be spent each day and 1.5 million bullets in total. According to the Ballistic Table, a bullet weight of 7.65 mm is 6.5 grams on average. . (Ballistic Table, http://www.paganx.org/balistics.htm)

The total daily requirement of 10,000 bullets is 65 kg, together with casings 85 kg. Therefore a total of 12.75 tons of bullets are required. Since these bullets can only be carried on the backs of animals in the mountains, this would be only possible with 2 donkeys or 2 camels and 4 people doing at least 2 shifts in order to carry the necessary daily bullets to the slaughter area.

Also, in order to keep 10 thousand people under control and execute them, it is necessary to have a military unit or armed enforcement force available in the area.

We are talking about the past, and therefore must know that it is not possible that such deep pits cannot be dug without the aid of trucks, excavators and the technology of today. Since thousands of excavators and trucks cannot be used in the past, thousands of people are needed to dig the mass graves, and to throw the slaughtered into the pits, and to cover them again. A service team providing food, beverages, toilets, and bathing for these thousands of armed people who are supposed to have carried out the massacres or genocide must also be in the vicinity of the slaughter field to address the needs of the alleged murderers.

Massacres and Mass Graves Found in the World

In 2018, five new mass graves were uncovered in the Arakan province of Myanmar, revealing the severity of the massacre against the Muslim population.
(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/arakanda-5-yeni-toplu-mezar-bulundu-40728105)

According to the Associated Press (AP) news agency, the discovery of at least 5 mass graves buried 400 unknowns in the Gu Da Pyin village of Buthidaung province, northern part of the province of Arakan province, has been confirmed. (Atwood, 2018)

According to Amor Mashovic, president of the DNA Center in Tuzla,
“…When you include the year 2015, the number of public cemeteries in the country is 800. I cannot believe that the war in which 32 thousand 152 people were “lost” to records is still not officially considered “genocide”. In 1995, the mass graves of the corpses were buried with shovels and were seen by the American satellites. Some mass graves have 1200, some have 200 people…”

To sum up, Amor Mashovic declares that 32,152 people have been massacred and that these people have buried 800 mass graves that have been replaced three times. (Masovic, 2015)

According to the news of Yeni Safak Newspaper dated March 24, 2018; “110 ÖSO soldiers were killed by the PKK / PYD’deki in Syria in the empty square of the Hallubi village, mass graves were found near the dam.” (Yeni Şafak, 2018)

According to Türkiye Newspaper’s news on 24 April 2001;
“Algeria (UAE) – The traces of the massacres carried out by the French during 1954-1962 in Algeria have still not disappeared. In the city of Tebessa, east of Algeria, there was a body of 300 Algerian fighters who were estimated to have been killed during the Algerian-French war between 1954 and 1962, the corpses were found during a water-pipe dig. The spokesman of the Ministry of War explained that the corpses belonged to the soldiers of the National Liberation Front and that there were traces of torture on their skeletons. It was stated that this mass grave was the largest mass grave in the last decade. ” (Türkiye, 2001)

The news about the three different regions of genocide and mass graves in the world reveals that the mass graves buried after the massacres are revealed that investigations prove that no mass grave can be hidden, despite the fact that the burial sits have been changed three time, as is the case in Bosnia.

Dimensions of the Human Body

In order to be able to generalize calculations, it is necessary to take the average of the dimensions of the human body.

The average size of people living in Eastern Anatolia region:
Shoulder width: 0.50 m.
Height: 1.68 m.
Body thickness: 0.35 m.
The body is covered horizontally Area: 0.84 m2
The volume produced horizontally by the body: 0.294 m3
Ön ve Yan boyutlar

According to unfounded Armenian allegations that 1,5 million Armenians were killed in five and a half months, the average number of people killed per day: 10,000 people.

Assuming that three people were placed on top of a mass grave:
Man in each horizontal row: 3334 people
The height of the volume created by three people on top of each other: 1.05 m.
The minimum soil height that must be covered by 3 people: minimum 0.65 m.
Total excavation depth: Minimum 1.05 + 0.65 = 1.70 m.

Total excavation area: 3334 (one horizontal row human figure) x 0.84 (horizontal area of the body) = 2800 m2 Volume to be excavated: 1.70 m. (Excavation depth) x 2,800 m2 (Total excavation area) = 4760 m3

Size of football field
Football field measurements are in the form of a rectangle. The width of the football field should be between 45 and 90 meters and the length between 90 and 120 meters. Regular football stadiums made in international standards are between 64 and 75 meters in size and between 105 and 120 meters in height.

The average width of a football field is 50 m and the length is 100 m. , the soccer field covers an area of about 5,000 sqm.

Football field details

Since the area of the mass grave to be excavated must be at least 2800 m2, in terms of making comparisons this field is about 1/2 football field or 50 m. in width and 56 m. It can be defined as a rectangle in its length.

Excavator excavation capacity
Today, with an excavator capacity of 0.75 m3 bucket capacity and 90 percent bucket capacity, an excavator is able to excavate only 258 m3 in one hour with easy, medium and medium difficulty. Such a scoop can excavate a 4760 m3 cavern at 18.5 hours without stopping and 22.5 hours with food and catering. (Celal et al, )

Manual excavation capacity
According to calculations of King Fahd University of Petroleum and Minerals, the excavation capacity of 3 workers and the top head is 40 m 2 per 16 hours or 2-4 m 3 / hour according to soil structure. According to this finding, the average excavation capacity of a worker for 1 hour is 0.5 m3. (King Fahd, 2017)

According to another source; the average amount of excavation that a person can do in a total of about 10 hours by working 2 hours per day for a 15 minute break and for a 45 minute break during lunch is about 4.0 m3. (Calin et al, 2003: p 201). According to this finding, the average excavation capacity of 1 hour is 0.4 m3.

According to the empirical findings of Goldenseal, 1 worker can excavate 1,308 m3 in 2.5 hours. (Goldenseal, 2017) According to this finding, the excavation capacity of one worker is 0.52 m3 per hour according to soil structure.

When the average of these 3 differences are taken, the excavation capacity of 1 worker can be taken as 0.48 m3 per hour according to soil structure.
According to the empirical findings of Goldenseal, a worker can emit 1,308 cubic meters of excavated soil in an excavation pit in 2.5 hours. According to this finding, the earth-throwing capacity of one worker is 0.52 m3 per hour according to the soil structure. (Goldenseal, 2017)

Another worker puts this land in a hand-held car with an average capacity of 1,308 cubic meters in 2.6 hours and pours back 10 meters away. According to this finding, the carrying capacity of one worker is 0.50 m3 per hour according to soil structure. (Goldenseal, 2017) According to these findings, on average 3 workers are required to excavate 0.5 m3 of soil in 1 hour, to be thrown out of the shovel and to be taken out of the buried area.

Minimum mass grave area required to bury 10,000 people: 2800 m2 Minimum excavation depth: 1.70 m. Soil volume to be excavated: 2800 m2 x 1.70 m = 4760 m3

4760 m3 Number of persons required to be able to perform soil excavation in maximum 10 hours: 4760 m3 ÷ 10 hours ÷ 0.48 m3 / hour / worker = 992 workers. (Digging the pit)

Amount of soil excavated in 1 hour = 4760 m3 ÷ 10 hours = 476 m3 The number of workers required to discharge 476 m3 of land excavated in 1 hour; 476 m3 ÷ 0.52 = 916 workers (landing)
The number of workers required to move one third of the land (1.70 – 1.05 = 0.65 m) out of the excavation pit in one hour to outside the excavation area: One third of the soil mined in one hour = 476 m3 ÷ 3 = 159 m3
Number of workers required to remove 159 m3 of soil from the excavation area: 159 m3 ÷ 0.5 m3 = 318 workers (carrying the surplus of the disposable soil out of the field)

Resim-3

Movement of the bodies of the slaughtered people to the burial site to be thrown immediately to the pits without waiting for it to finish, 3 rows above and 65 cm above them. the number of additional people required for each 1 m2 excavation area to be covered with soil is 2.

Excavation area = 2800 m2
Area to be excavated per 1 hour over 10 hours = 2800 m2 ÷ 10 hours = 280 m2
280 m2 Number of additional people required for burial in the excavation area:
280 m2 x 2 people = 560 people (burial and covering)

The number of workers required for excavation (992 persons), landing out (916 persons), carrying out the land (318), burial and covering (560 persons) within 1 day with a working time of 10 hours: 992 + 916 + 318 + 560 = 2786 people.
The minimum total number of workers required for 5 days shifts and 2 teams per day is estimated to be 2786 x 2 = 5572 workers, since it is not possible for the mentioned workers to work 10 hours each day without interruption for 150 days.

The number of people required to meet the food, drinking water, rest, sleep, cigarette, disease, treatment, first aid, wash water and toilet needs of 5,572 people working five hours a day, two shifts, this being the most optimistic and minimum estimate;
Delivery of food: 25 people
Travel kitchen and dishwashing: 50 people
Drinking water and washing water supply: 45 people and 20 water transport vehicles, 40 cows and caring.
Establishment and deterioration of the traveling dormitory: 50 people
Expedition hospital and treatment hospital: 15 people
Total service staff: 185 people

Even assuming that tens of thousands of captured prisoners are left hungry and thirsty, if there are no prisoners surrounded by barbed wire around the Nazis, and the prisoners are confiscated outdoors, the minimum number of soldiers required to prevent such prisoners from escaping and revolt is at least 2500.

Systematically slaughtering 10 thousand people a day, so that 1.5 million people can be slaughtered in the timeframe of five and a half months, the opening of the pits in the size 50 x 56 m., the burial of the slaughtered and the covering of them. A total of at least 8257 people are required to perform these operations. (5572 workers + 185 kitchens and supply + 2500 soldiers)

In addition to human power, there are approximately 1,000 digging tools (992 people for excavation), 1000 shovels (916 people for throwing out land), 200 shovels (318 people for carrying out land), and 600 shovels for burial and 560 people to cover it), in total: 1000 pieces of digging and 1800 shovels are required together with the backups.

1000 pieces of digging and 1800 shovels are required together with the backups.

Armenian population in Anatolia in 1915

The archives have censuses from 1882 to 1915. Instead of Ottoman documents, the population declarations given by the French, British, Germans, Americans and the missionaries there, and especially the Armenian Patriarch to the Ottoman Empire in relation to taxes, helped the determination of the Armenian population in Eastern Anatolia in 1915.

The Armenian population declared by the Armenian Patriarch N. Varjabedian in 1881:
According to the Armenian Patriarchate, the figures of Catholic and Protestant Armenians in six provinces are explained as follows. (Atun, 2013)

State Year 1881
Erzurum 128,478
Van 133,859
Bitlis 130,460
Diyarbekir –
Elaziz 107,059
Sivas 243,515
Total 743,371

According to the explanation made in 1882; (Atun, 2013)
State Year 1882
Erzurum 280,000
Van 400,000
Bitlis 250,000
Diyarbekir –
Elaziz 270,000
Sivas 280,000
Total 1,630,371

When the lists are placed side by side, it is seen that the population increase within a year is 887 thousand people, 120 percent, it appears that the increase is not normal and quite misleading.

Colonel Henry Trotter, the British Embassy specialist concerning population reports noticed inconsistent figures in the explanation of Patriarch and made a report. On February 15, 1882, the number of Armenians residing in the regions of Erzurum and Van was 372,500 and Nasuri was 85,000. (Atun, 2013)

Other official documents and explanations about the Armenian population in Anatolia:
The total number of the population living in Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır and Sivas regions is 2,615,000 – 666,000 Muslims and 1,018,000 Armenian population in a 1912 study by Marcel Leart. (Atun, 2013)

In his book “Armenia On The Road To Independence”, Richard Hovannisian explains that the population of Armenians living in the borders of the Ottoman State in 1914 is between one and two million, including Istanbul.

In his book “Histoire de l’Armenie”, Hrant Pasdermadjian explains that 2,100,000 Armenians lived in 1914, including Istanbul, within the borders of the Ottoman Empire, while the world had an Armenian population of 4,100,000. The number of Armenians living in Anatolia as of that date is 1,400,000 according to the content of the memorandum signed by A. Aharonian and Boghos Nubar on February 12, 1919 and submitted to the Paris Peace Conference by the Armenian Delegation. (Atun, 2013)

The number of Armenians living in Anatolia is about 1,400,000, according to the content presented by the Greek Prime Minister Venizelos at the Paris Peace Conference on 12 February 1919. (Atun, 2013)

Near East Relief Report on Armenians living in Syria in 1921: (Near East Relief Report)
According to the report, after the F. Boullion Agreement signed with the Government of Ankara, the British-French occupations subsequently returned to the 300,000 Armenian Cilicia region and emigrated from the region in 1921. The report clearly states that between 200,000 and 300,000 Armenians are alive in the Syrian territory and that they want humanitarian assistance. (Atun, 2013)
Near East Relief Report on Armenians living in Armenia in 1921: (Near East Relief Report)
The report says that the number of Armenians living in Armenia in the Caucasus in 1921 was one million and half of them (500,000) applied to the Aid Group for help. (Atun, 2013)

According to the US Senate’s Resolution 266 of 22 April 1922, the number of Armenians living in Anatolia, Syria and Russia as of December 31, 1921 was 1,414,000 and no mention of genocide by any word, meaning or implication. (Atun, 2013)

The total population of Armenians living in the world according to the contents of the Proof of Entitlement 1-8-58, a US government document signed by US Secretary of State W. R. Anderson in 1922, was 3,004,000.
817,873 of them have migrated from Anatolia and 281,000 of them still live in Anatolia. (Atun, 2013)

760,000 Armenians were living in the Ottoman territories according to the content of Andıç on 2 February 1923 presented to the Lausanne Peace Conference in 1923. (Atun, 2013)

According to the information given by Şükrü Server Aya in the conclusion of the US Senate’s review of the “Near East Assistance Report” dated December 31, 1929, the number of Armenians alive in history is 1,300,000 and the number of Armenians who died is incredibly low. The number of Armenians who die as a result of hunger, poverty, illness and regional conflicts is at most 300,000 if the official report of the US Senate is trusted. (Atun, 2013 & Aya, 2013)

Conclusion

According to the records in the Ottoman archives, the death was not found in the deportation records starting in May of 1915, to November. The Report of the Near East Assistance Group, created by the US Government, does not refer to the deportation as a massacre or genocide.
(Atun, 2013 & Aya, 2013 & http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-east-relief.html)

If one and a half million (1,500,000) Armenians were killed within the five-month period of migration as the Armenians claimed, an average of ten thousand (10,000) people a day should be killed by a simple mathematical calculation. According to this average, at least 150, 2800 m2 in size, about 50 x 56 m. is necessary as a mass grave in its dimensions to be found.

According to the most basic principle of law, in order for a murder claim to be prosecuted in court, the body of the person killed must also be found and presented to the court as proof. (David, 2003, 817) Despite the fact that the mass graves of 8 thousand Bosnians, which were slaughtered by the Serbs mercilessly and the location changed 3 times, were found, some people doubt the alleged Armenian genocide allegations as they have not been revealed.

The fact that none of the 8,257 people involved in such a massacre or genocide have not opened their mouths or and that no one has even been able to show a mass grave involving people killed in the alleged genocide, casts a shadow over the claims of genocide and undermines its credibility.

When the reports on Armenians living in Anatolia, Syria, Iraq and Armenia in 1915 were examined, it is seen that the number of Armenians ranged from 600 hundred to 1 million 700 thousand. If one and a half million Armenians were slaughtered in 1915 as it was alleged, as in the reports published by the US Senate after the war, the number of Armenians living in Anatolia, Syria and Russia in 1923 could not be 1,414,000 and the number of Armenians migrating to USA and Europe could not be 817,873.

These mathematical calculations and population censuses made in various years, given by the French, British, Germans, Americans and the missionaries there, especially the Armenian Patriarch, to the Ottoman Empire every year, and especially after the First World War reveal that the Armenian Genocide allegation is met with doubt, is groundless, and unfounded.

References

Celal Karpuz, A. Günhan Paşamehmetoğlu, Yadigar Müftüoğlu. Hidrolik Ekskavatör Performanslarıyım Kazılabilirlik Tayini.
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/b5c8441a8ff8e15_ek.pdf

Slumber Jack, (12.2.2011). Hand Excavation Productivity. Contractor Talk.
http://www.contractortalk.com/f62/hand-excavation-productivity-108557/

Calin M. Popescu, Kan Phaobunjong Nuntapone Ovararin. (2003). Estimating Building Costs, New York: Marcel Dekker Inc. s.201

Goldenseal Reference Manual. (2017). Goldenseal Unit Costs. Soil Removal Cost, Difficult Hand Loading. USA. 15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan yer;
https://www.turtlesoft.com/Construction-Costs/Excavation/Remove_Soil_Hand_Hard.htm

King Fahd University. (2017). Pricing Excavation & Backfill. King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia.
15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan yer;
http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_511/Pricing%20Sitework.pdf

David A. Moran. (2003). In Defense of the Corpus Delicti Rule. Detroit: Wayne State University Law School, Detroit, Michigan. Ohio State Law Journal. Vol. 64 no. 3 (2003). 817-854

Halaçoğlu, Yusuf. (2015). Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları. İstanbul: Babıali Kültür yayınları.

TASAM. (2011). Tarihi Gerçekler Işığında Ermeni İddiaları. İstanbul: Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Atwood, Haleigh. (2018). AP finds evidence of mass graves, systematic killings in Myanmar.
AP, February 5, 2018. 15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan site;
https://www.lionsroar.com/ap-finds-evidence-of-mass-graves-systemic-massacre-of-rohingya-in-myanmar/

Masoviç, Amor. (24.12. 2015). Bosna Hersekteki Soykırım unutulmaz.
15 Nisan 2018 tarihinde alıntı yapılan site;

Bosna Hersek’teki soykırım unutulmaz

Yeni Şafak Gazetesi. (2018). PKK/PYD’nin şehit ettiği ÖSO’lulara ait toplu mezar bulundu. İstanbul: Yeni Şafak basımevi, 24 Mart 2018
15 Nisan 2018 tarihinde aşağıdaki siteden alınmıştır.
https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/pkk-pydnin-sehit-ettigi-110-osolunun-gomuldugu-toplu-mezar-bulundu-2175809

Türkiye Gazetesi. (2001). Cezayir’de Fransızlar’a ait bir toplu mezar daha. İstanbul: Türkiye Gazetesi Basımevi.
15 Nisan 2018 tarihinde aşağıdaki siteden alınmıştır.
http://m.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a106895.aspx

Atun, Ata. (2016). Armenian Population in Eastern Anatolia between Years 1878-1915.
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1048495&id_lang=3

Atun, Ata. (2013). ARMENIAN POPULATION IN EASTERN ANATOLIA AROUND 1915: A BRIEF HISTORY OF ARMENIAN HOAXES. Asian Journal Social Sciences & Humanities
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1056159&id_lang=3

Atun, Ata. (2013). ARMENIAN POPULATION IN EASTERN ANATOLIA AROUND 1915.Academic Research International
http://jml2012.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1058355&id_lang=3

Hovanissian, Richard. (1963). Armenia On The Road To Independence, Los Angeles, s.9

Pastermadjian, Hrant. (1949). Histoire de l’Armenie, Paris, 1949, 2.nd Ed. Douredjián, 1987, s.374

Aya, Şükrü Server. (2013) Review of Near East Relief Report 31 Dec 1921, US Senate, 67th Congress 2nd Edition, Document No. 192, Washington, Government printing Office, 1922
http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-east-relief.html

26 Nisan 2021
The Unfounded Mass Burials of the so-called Armenian Genocide için yorumlar kapalı
Okunma 41
bosluk

İRİNİ OPERASYONU YAZISI- AYDINLIK GAZETESİ 6 ARALIK 2020

İRİNİ OPERASYONU YAZISI- AYDINLIK GAZETESİ 6 ARALIK 2020

İrini Operasyonu ile ilgili yazım bugünkü AYDINLIK GAZETESİ sayfa 2’de KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ akademisyeni sıfatım ile yayınlandı.
12.06.20-Aydınlık gazetesi-Ata Yazı-İrini Operasyonu-1

12.06.20-Aydınlık gazetesi-Ata Yazı-İrini Operasyonu-S2

6 Aralık 2020
İRİNİ OPERASYONU YAZISI- AYDINLIK GAZETESİ 6 ARALIK 2020 için yorumlar kapalı
Okunma 87
bosluk

Makarios’un 13 Maddelik Anayasa Değişiklik Önerisi Neydi?

Makarios’un 13 Maddelik Anayasa Değişiklik Önerisi Neydi?

Aklına bağımsızlığı sığdırmayan ve yeminine bağlı kalarak Enosisin önündeki engelleri kaldırmak isteyen Makarios, bu amaçla Türk Halkına Cumhuriyette etkin söz hakkı veren Anayasanın 13 maddesini değiştirmek için bir plan hazırladı. Bu plana göre söz konusu 13 maddenin değiştirilmesini Türklere önerecek, reddetmeleri halinde ise zorla empoze edilmesi yoluna gidilecekti, Türklerin karşı koyması halinde “Türkler hükümete isyan etti” diye olay dünyaya duyurulacak, “asilerin ezilmesi”, Kıbrıs hükümetinin bir iç meselesi olarak sunulacaktı. Türk halkı ve Türkiye tarafından derhal reddedilen 13 maddelik değişiklik önerileri şöyleydi:

1-Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini’nin Veto haklarının kaldırılması. (Anayasaya göre Başkan ve Yardımcısı Bakanlar Kurulu ve Meclis’in Dış İlişkiler, Savunma ve Güvenlik konularındaki kararlarını veto etme hakkına sahipti).

2-Cumhurbaşkanı yurt dışında iken veya görevlerini yerine getirmeyecek durumda olduğunda, Başkan Yardımcısının ona vekalet etmesi.
(Bu aslında göz boyamak için ileri sürülmüştü).

3-Rum Temsilciler Meclisi başkanı yurt dışında, ya da görevlerini yerine getiremeyecek durumda olduğunda, Meclis Başkanlığı görevinin Meclis Başkan yardımcısı tarafından yerine getirilmesi.

4-Meclis Başkanı Rum, Yardımcısı Türk üyelerce ayrı ayrı seçileceklerine, her ikisinin de Meclis Genel Kurulunca seçilmesi.
(Bu durumda çoğunlukta Rumlar olduğu için Meclis Başkanı hep Rum olurken, Türk Yardımcı, Rumların istedigi bir kişi seçilecekti. Bu Türklerin birliğini bozmaya yönelik bir öneri idi).

5-Bazı yasaların Meclis’te onaylanması için, ayrı çoğunluk şartının aranmaması.
(Anayasaya göre vergi, belediyeler ve seçim yasaları için ayrı ayrı çoğunluk gerekirdi. Bu durumda Rumlar herşeyi çoğunluklarına dayanarak istedikleri gibi yapacaklardı).

6-Birleşik Belediyelerin kurulması.
(Anayasaya göre beş büyük şehirde ayrı belediyeler kurulacaktı. Bu durumda Belediye Başkanları hep Rum olacaktı).

7-Adaletin dağıtımının birleştirilmesi.
(Rum suçlulara Rum, Türk suçlulara da Türk yargıçlar bakıyordu. Bu durumda Türk sanıklar suçsuz olsalar bile Rum yargıcın insafına kalıyorlardı. Bunun bir batka tehlikesi de Rum yargıçlardan alınacak tutuklama ve arama emirleri ile ikide bir Türk evleri ve yerleşim yerlerinin aranması, kişilerin tutuklanıp baskı altına alınması idi).

8-Güvenlik Kuvvetlerinin, polis ve jandarma olarak ikiye ayrılmasına son verilmesi.

9-Güvenlik Kuvvetlerinin sayısının yasa ile belirlenmesi.
(Anayasaya göre Cumhurbaşkanı ve yardımcısı sayıyı ortaklaşa olarak azaltıp çoğaltabilirdi).

10-Hükümete ve orduya iki toplumun katılma oranlarının iki toplumun nüfus oranına göre değiştirilmesi.
(Bu önerinin kabulü, Kıbrıs Türkleri için yok olmayı kabul etmekti).

11-Amme Hizmeti Komisyonu’nun üye sayısının 10’dan 5’e indirilmesi.
(On üyeden üçü Türk’tü).

12-Amme Hizmeti Komisyonu’nun tüm kararları basit çoğunlukla alması.
(Bu durumda çoğunlukta olan Rum üyelerin her istediği olacaktı).

13-Rum Cemaat Meclisi’nin yürürlükten kalkması.
(Bu öneri de Rumların Cumhuriyet yönetimini bir Rum yönetimi yapmak girişiminin bir sonucuydu).

Kaynak: Kaynak:www.forumgercek.com
https://turkunyucetarihi.tr.gg/makariosun-13-maddelik-anayasa-degisiklik-onerisi-neydi.htm

21 Eylül 2020
Makarios’un 13 Maddelik Anayasa Değişiklik Önerisi Neydi? için yorumlar kapalı
Okunma 171
bosluk
  • Sayfa 1 ile 2
  • 1
  • 2
  • >
Prof. Dr. Ata ATUN Makaleleri, Özgeçmişi, Yazıları Son Yazılar FriendFeed
Samtay Vakfı
kıbrıs haberleri
kibris 1974
atun ltd

Gallery

Şehitlerimiz-1 Şehitlerimiz-amblem kktc-bayrak kktc-tc-bayrak- kktc-tc-bayrak kktc-tc-bayrak-2

Arşivler

Son Yorumlar