Pazarın Sosyal Ahkâmı

Prof. Dr. Ata ATUN

 
Yazarın tüm yazılarını görüntüle

  
 10 Ağustos 2008 Saat : 12:12


 

Alternatif Enerjiye Ne Zaman Geçeceğiz


    Gerek dünyamızın gün geçtikçe daha büyük boyutlarda içine yuvarlandığı küresel ısınmadan dolayı, gerekse de dünya üzerindeki kaynakların azalmaya yüz tutması nedeni ile yükselme eğilimine girmiş olan petrol fiyatlarından dolayı artık KKTC’de alternatif enerjiye geçmek zamanı gelmiştir.


    Maliye Bakanlığının KIB-Tek ile el ele vererek geçmiş senelerde, İngilizce’de CFL (Compact Floresans Lamp) olarak tanımlanan enerji pintisi küçük floresans lambaları ithal edip halkımıza dağıtması son derece akıllı bir uygulamaydı. Bunun verimini uzun vadede en az 20 misli fazlası ile geri alacağımız kesin. Kıbrıs Türk halkı olarak bu akılcı davranış ve karardan dolayı, milli servetimizin belli bir miktarının yurt dışına petrol ücreti olarak gitmesine engel olundu.  


    Üyesi olmaya can attığımız Avrupa Birliği, “Alternatif Enerji” hamlesini yıllar önce başlattı ve üye ülkelerini, ürettiği enerjilerinin %20’sine yakınını doğadan karşılamak zorunluluğu getirdi. Bunun için evine ve işyerine alternatif enerji santrali kuranlara teşvikler verip, yapacağı ithalata da sıfır vergi koydu.     


    Alternatif enerjinin güneş pilleri gibi, rüzgar dinamoları gibi, bio yakıtlar gibi, barajlar gibi ve bunların benzeri çok değişik üretim kaynakları olmasına rağmen, KKTC’de en uygun yöntemin foto voltaik  pillerden yani “Güneş Pilleri”nden enerji üretmek olduğu kesin.


    Yıllar önce KKTC’nin değişik rüzgârlı alanlarında yapılan rüzgar testleri, KKTC’nin rüzgardan enerji elde etmek için uygun ve ideal bir yer olmadığı sonucunu vermişti.


   


    Güneş pillerinde oluşan elektrik akımının şiddeti yüzeyin soğurduğu güneş ışığı şiddetiyle doğru orantılı. Güneş pilleri tek tek kullanılabileceği gibi birleştirilip panel halinde de kullanıma sunulabiliyor. Evlerimizin damlarının KKTC’de genel olarak düz olması, bu pillerin montajını çok kolaylaştıracaktır. Tabii eğik çatılı olan evlere kurulamaz diye de bir engel yok.  


    Güneş pilleri aslında bir zorunluluktan doğmuştu. Uzaya gönderilen uyduların enerji ihtiyaçlarını karşılayabilme sorunu güneş pillerinin bulunmasıyla aşılabildi. Zorunluluk uzayda uydulara nasıl enerji sağlanabileceği idi.  1950’li yıllar bu teknolojinin ilk örneklerinin görüldüğü yıllardır. Ancak güneş pillerinin uzay teknolojileri dışında ticari acıdan kullanılmaya başlanması 1975 yıllarına denk geliyor.


    Isıl teknolojilere göre daha durağan, görece az karmaşık olan güneş pilleri yaygınlık bakımından ısıl teknolojilerin gerisindedir. Bunun sebebi güneş pillerinde verim oranının şimdilik daha %15-20’leri geçememesidir. Ayrıca çok ince ve hassas yapıda olmaları sebebiyle üretimleri, teknoloji ve maliyetler açısından pahalı ve istenilen düzeyde değildir. Buna rağmen dünya genelinde güneş pili üretimi ve satışı gün geçtikçe artmaktadır.


    AB’nin ve ABD’nin bu konularda yaptıkları yoğun araştırmalar, uyguladıkları yaptırımlar ve verdikleri teşvikler, hem zoraki olarak hem de içten gelerek güneş pillerinin yaygınlaşmasına ve teknolojilerinin gelişmesine yol açmaya başlamıştır. Yeşil Çevreciler de bu girişimi sonuna kadar desteklemektedirler. 


    Güneş pilleri başlangıçta, yani 70’li yılların sonuna doğru daha çok düşük akım şiddetlerine gereksinim duyan hesap makinesi, radyo, saat gibi elektronik araçlarda kullanılmaya başlandı. Bunun yanında yine uydularda olduğu gibi zorunlu alanlarda da kullanıldılar. Orman gözetleme kuleleri, trafik ışıkları ve deniz fenerleri gibi elektrik şebekesinden uzakta bulunan küçük yerleşim birimleri bu teknolojinin yoğun olarak kullanılmaya başlandığı alanlardan bazılarıdır. Buna rağmen teknolojinin ilerlemesi her alanda olduğu gibi fiyatların ucuzlamasını da beraberinde getirdi.


    Bu nedenle AB’de ve ABD’de evlerde güneş pillerinin kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve artmaktadır. Henüz ilk kurulum masrafları için yüksek bir ücret ödemek gerekiyor olsa da firmaların bu ürünler için 25 yıl garanti vermesi, neredeyse hiç bakıma ihtiyaç duymamaları kullanıcıların çıkarına sonuç vermekte, uzun vadede de hem yatırdığı parasını geri alabilmekte hem de çevresi yeşil ve soluduğu havası da temiz ve bol oksijenli olmaktadır. En büyük armağanı da, çocuklarımıza ve bizden sonra gelecek nesile temiz bir ortam bırakılacağı olmasıdır.


    Avrupa Birliği ve ABD, akıllı inverter, yani güneş pillerinin ürettiği düz akımı, alternatif akıma çeviren ve gerektiğinden fazla üretimi de şehir elektrik dağıtım sistemine aktaran “akım çeviriciler”  kullananların da, elektrik fazlalarını satın almayı taahhüt etmektedir. Bu yöntemle bir yerde, her ev ve işyeri, çevreyi kirletmeyen, enerjisini doğadan alan küçük birer elektrik santralı konumuna sokulmuş olmaktadır.


     Güneşli günlerin sayısı neredeyse  300’e ulaşan KKTC’de, evlere “Güneş Pilleri” ile çalışan enerji üretim sistemleri kurulduğu vakit, yurt dışına giden yakıt paralarının da dramatik bir şekilde azalacağı kesin.  Hava kirlenmesinin de önüne geçileceği de bunun hediyesi olacak.


    Meclisimizin ivedilikle temiz enerji ile ilgili “Alternatif enerji Üretimi” yasası hazırlaması, Maliyemizin de söz konusunu malzemenin ithalatına “%0” fon, vergi, stopaj, KDV uygulaması olacak şekilde muafiyet vermek çalışmalarını başlatması gerekmektedir. Her zaman geç kalıyoruz ve yumurta kapıya dayanınca acele ile hazırlanmış, içinde yanlışları olan yasalar çıkarıyoruz. Şimdi başlamanın tam zamanı. Daha geç değil…. 

Prof. Dr. Ata ATUN Son 10 Yazı                                                                                  Yazarın Tüm Yazıları • Avrupa Birliği Değişime Gebe  
 • Rumlara Güven Duymak
 • Asıl Müdahale Bundan Sonra
 • Otur Oturduğun Yerde!
 • KÖŞE YAZI’m Rusça Gazetede
 • Regional Balances Are Changing Rapidly
 • Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor
 • We Own Cyprus
 • Kıbrıs’ın Sahibi Biziz
 • Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç?
 • Okunma 38
  Pazarın Sosyal Ahkâmı için yorumlar kapalı

  Yorumlara kapalı.

  Prof. Dr. Ata ATUN Makaleleri, Özgeçmişi, Yazıları Son Yazılar FriendFeed
  Samtay Vakfı
  kıbrıs haberleri
  kibris 1974
  atun ltd

  Gallery

  Şehitlerimiz-1 kktc-bayrak kktc-tc-bayrak- kktc-tc-bayrak kktc-tc-bayrak-2 kktc-tc-bayrak-4

  Arşivler

  Son Yorumlar