Denktaş’a Suikast-I

Prof. Dr. Ata ATUN

 
Yazarın tüm yazılarını görüntüle

  
 27 Eylül 2008 Saat : 12:12


 

Kıbrıs tarihi ve özellikle de “Kıbrıs Türk Tarihi”, akademik bilim dalım olmasa da benim çok sevdiğim bir ilgi alanım. Yıllardır bu konuda yazılmış Türkçe ve İngilizce kitapların neredeyse tümünü okudum. Bulabildiğim ve ulaşabildiğim tüm belgeleri de ne kadar can sıkıcı olsalar da bıkmadan ve usanmadan sabırla okuyup inceledim. Yaşadıklarımı ve dağarcığımdaki belgelere dayalı bilgileri de akademik disiplinimle harmanlayarak bu konuda “Uzmanlaşmayı” hedefledim.


Son okuduğum bir kitapta çok ilginç ve belgelere dayalı bilgilere rastladım. Kitabın adını ve yazarını bu yazının 2.ci bölümünü oluşturacak yarınki yazımın sonunda belirteceğim. Söz konusu kitabın 146.cı sayfasının 2.ci paragrafı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a yapılmak istenen bir suikast planı ile başlıyor ve aşağıdaki düzende akıcı bir şekilde devam ederek birçok perde arkası bilgileri veriyor.


DENKTAŞ’A SUİKAST


14 Aralık 2001 tarihinde, İNAF (Uluslararası İlişkiler Ajansı)’nın servise koyduğu haberde, Denktaş’a yönelik su¬ikast girişimi açıklanıyordu. İNAF’ın haberine göre:


“İki yıl önce (1999) Yunanlı bir armatör, Denktaş’ı ka¬çırmak ya da öldürmek karşılığında bir grup emekli Yunan komando subayına 2 milyon dolar önermişti. Bir Yunan ge¬misinden lastik botla KKTC’ye sızmaya çalışan 4 Yunanlı subay, Türk Güvenlik Kuvvetleri tarafından açılan ateş üze¬rine geri dönmek zorunda kalmıştı.”


Suikastı gerçekleştirecek Yunanlı emekli komando subay¬larına 2 milyon dolar ödeyecek olan kişi, Kıbrıs’tan güve¬nilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, Yunanlı armatör Kos¬ta Karras.


O tarihte Denktaş’ın malikânesi deniz kenarındadır. Girne’nin batısında Karaoğlanoğlu’na yakın askeri bölge sını¬rında bulunan malikâneye denizden baskın yapılarak eylem gerçekleştirilecektir. Önceden sızan bilgiler sonucu tedbir alındığı için, başarılı olamayan tertibe karışan suikast timi¬nin isimleri daha sonra saptanır.


Suikasti sipariş eden, Yunanlı armatör Kosta Karras’tır.


DENKTAŞ ÖLMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ


ABD Başkanı’nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Richard Holbrooke’un ağzından çıkan bir söz, bu tertibin arkasındaki gücün kimliğini ortaya çıkarıyor. Diplomatların bulunduğu bir toplantıda söylenen şu sözler son derece önemli: “Denktaş öbür dünyaya gitmeden Kıbrıs sorunu çözülmez.”


Holbrooke, halen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi. Kıb¬rıs’la ilgisi eskilere dayanıyor. ABD’nin Kıbrıs’taki ajan fa¬aliyetlerini örgütleyen Fulbright Komisyonları’nın çalışmala¬rını yönetti. 1997-98 yıllarında ABD Başkanı’nın Kıbrıs Özel Temsilciliği’ni yaptı.


Denktaş’a yönelik suikast tertibi bu olayla sınırlı değil.


60’lı yıllarda New York’ta, 70’li yıllarda Londra’da, 80’li yıllarda Varşova’da suikast girişimleri yaşandı. Başarısız gi¬rişimlerin dışında defalarca uygulamaya konulamayan plan-lar, hazırlıklar yapıldığı biliniyor.


Bu da o başarısız ya da yarım kalan girişimlerden biri. Ama suikastın finansörü Karras’ın Türkiye bağlantıları var.


MİSYONERLİĞİN KORUYUCULARI


Kosta Karras’ın Türkiye’deki en önemli ilişkisi Rahmi Koç. Koç ve Karras, yıllardır birçok uluslararası toplantıyı birlikte örgütlüyor. En son 19-20 Aralık 2001 tarihlerinde Brüksel’de yapılan ve Fener Rum Papazı Dimitri Bartholomeos’un konuşmacı olduğu, “Allah’ın Uluslararası Barışı” toplantısı da bunlardan biri. Bartholomeos, Brüksel’e Rah¬mi Koç’un özel uçağıyla gitti.


Bartholomeos ve Koç, 20 Eylül 1997’de Trabzon’da ya¬pılan, “Din ve Çevre” konulu toplantıya, Karras’ın Yunan bandıralı “Eleftherios Venizelos” gemisiyle gittiler. Fener Rum Patrikhanesi’nin düzenlediği toplantının Onursal Komite’si şu isimlerden oluşuyordu:


Rahmi Koç, Bartholomeos, Ağa Han, Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, Dünya Yahudi Kongresi Başka¬nı Dr. Arthur Hertzberg, ABD eski başkan yardımcısı Al Gore.


Toplantı Koç ve Karras tarafından finanse edilmişti.


SUİKASTIN SPONSORU


Suikast sponsoru olan Karras, “Southeast European Cooperative Initiative-SECI (Güneydoğu Avrupa Uzlaşma Gru¬bu)” merkezinin kurucularından. SECI’nin koordinatörü Erhard Busek.


SECI, 27 Eylül 2000 tarihinde İstanbul Maslak’ta İMKB’de bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Balkan ülkeleri¬nin tamamından temsilciler katıldı. Almanya, Fransa ve ABD toplantıyı desteklediklerini açıkladılar.


Kosta Karras ve Rahmi Koç toplantının katılımcıları ara¬sındaydı.


Yine SECI’nin 5 Aralık 2000 tarihli Zagreb toplantısı tu¬tanaklarında, toplantının başkan ve başkan yardımcısı hane¬lerinde şunlar yazılı.


“Chairman: Mr. Rahmi Koç


Co-Chair: Mr. Costa Carras.”


TESEV’le John Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişki¬ler Bologna Merkezi’nin birlikte düzenlediği forum, 3-4 Mayıs 2001 tarihlerinde yapıldı. Konu, “Türk-Yunan İlişki¬leri Temelinde Kıbrıs.”


Kosta Karras ve Rahmi Koç, toplantının konuşmacıları arasındaydı.


Diğer konuşmacılardan bazıları da şunlar.


Şahin Alpay, Cengiz Çandar, Özdem Sanberk.


TESEV Bülteni’nde geniş yer verilen toplantı haberinde şu bilgiler yer alıyor: “… İşadamı Rahmi Koç, Türkiye’nin neden AB üyesi olması gerektiği üzerine görüşlerini belirt¬ti.”


“… TESEV direktörü Özdem Sanberk ve Costa Carras’ın konuşmaları üzerine, Yenişafak yazarı Cengiz Çandar ve Atina Üniversitesi öğretim üyesi Theodore Couloumbis yo-rum yaptılar. Her iki konuşmacı da Kıbrıs sorununu vurgu¬ladı. Çandar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’deki askeri ve ekonomik varlığını çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.”


FENER PATRİKHANESİ
Yunanlı armatör Karras’ın annesi İngiliz. Kendisi de İn¬giltere’de doğup büyüdü. Oxford ve Harvard üniversitelerin¬de okudu. İngiltere ve ABD’de Rum Ortodoks kilise ve va¬kıflarında yöneticilik yaptı. “İngiliz Kiliseler Konseyi Trinitarian Doktrin Komisyonu” başkan yardımcısı. “Fener Rum Patrikhanesi’nin Yargıcı (Archon)” unvanına sahip. Archon, Fransızca kökenli bir sözcük. Eski Yunan Şehir Devletleri’nin en yüksek dereceli yargıcına “Archon” deniyor.


Karras, 20 Eylül 1997’de Trabzon’da, 1998’de Patmos’da gerçekleştirilen “Din ve Çevre” konulu toplantıların düzen¬leyicisi. Bu toplantıların baş aktörü Fener Rum Papazı Bartholomeos.


Karras’ın Türkiye’deki ilişkileri geniş bir yelpazeye sa¬hip. TÜSİAD’dan Sabancı Üniversitesi’ne, Bilderberg’den çevre örgütlerine, TESEV Vakfı’ndan Kıbrıs’la ilgili dernek ve örgütlere kadar uzanıyor.


KARDEŞ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ
Karras ve Koç, denizcilikle ilgili alanlarda çalışmayı se¬viyorlar.


Karras armatör. Ticari yük gemilerine, turistik gemilere, yatlara, tankerlere sahip. 1974-1985 yılları arasında “”Yunan Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi.” Ayrıca, “Yunan Gemicilik İşbirliği Komitesi Başkan Yardımcısı.”


Karras’la Koç’un aynı adla kurulmuş deniz çevre örgüt¬leri var.


Karras’ınkiler, HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association)-Hellen Deniz Temiz. Kuruluş tarihi 1982.


CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association)-Kıbrıs Deniz Temiz. Kuruluş tarihi 1993.


Koç’unki, TURMEPA (Turkish Marine Environment Pro¬tection Association)-Türkiye Deniz Temiz. Kurulması, 1993’te Türk-Yunan İş Konseyi toplantısında kararlaştırıldı. Kuruluş tarihi 1994.


Akdeniz ve Ege Denizi’nde temizlik yapmak, denizleri korumak gibi ortak projelerden söz ediyorlar. Ege ve Bo¬ğazlar konusunda politika geliştirmeyi ihmal etmiyorlar. Ör¬neğin Koç, Çanakkale ve İstanbul boğazlan için uluslarara¬sı bir yönetim-denetim mekanizması kurulmasını önerdi.


Bu yazının 2.ci ve son bölümü yarın yayınlanacaktır…..

Prof. Dr. Ata ATUN Son 10 Yazı                                                                                  Yazarın Tüm Yazıları • Ata Atun – NTV’de Barış Harekatı Anlatımı
 • TV NET –
 • Avrupa Birliği Değişime Gebe  
 • Rumlara Güven Duymak
 • Asıl Müdahale Bundan Sonra
 • Otur Oturduğun Yerde!
 • KÖŞE YAZI’m Rusça Gazetede
 • Regional Balances Are Changing Rapidly
 • Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor
 • We Own Cyprus
 • Okunma 143
  Denktaş’a Suikast-I için yorumlar kapalı

  Yorumlara kapalı.

  Prof. Dr. Ata ATUN Makaleleri, Özgeçmişi, Yazıları Son Yazılar FriendFeed
  Samtay Vakfı
  kıbrıs haberleri
  kibris 1974
  atun ltd

  Gallery

  Şehitlerimiz-1 Şehitlerimiz-amblem kktc-bayrak kktc-tc-bayrak kktc-tc-bayrak-2 kktc-tc-bayrak-3

  Arşivler

  Son Yorumlar