DP’nin hedefleri

Prof. Dr. Ata ATUN

 
Yazarın tüm yazılarını görüntüle

  
 20 Şubat 2005 Saat : 2:33


 

Bu gün seçim günü. Kıbrıs Türklerinin kaderini belirleyecek tarihi günlerden bir tanesi.

Doğru yerlere vurulacak mühürler bizleri aydınlığa, insanca ve şerefli bir geleceğe götürecek.

Biz DP’liler, yeni kan, yeni kuşak ve yeni başkan Serdar Denktaş ile yola çıktık. Geleceğimize güvenle bakan ve bıkmadan-usanmadan çalışacak olan biz DP’lilerin yeni hedefleri ve yapmak istedikleri şunlardır;

Kıbrıs konusu;

–   BM platformunda, Kıbrıs’ta yaşayan her iki halkın hak ve çıkarlarını garanti altına alan,  iki halkın varlığını inkar etmeyen, siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki bölgeli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin garantörlüğünü içeren bir çözüme gitmek ve bu çözüm sonucunda “Birleşik Kıbrıs Devleti”ni kurmak.

–   Çözüm sürecinin sonucu her ne olursa olsun, Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceğinin başta AB ve Dünya ile siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyon olacağını ilgili tüm taraflarca taahhüt altına alınmasını sağlamak.

Ekonomi konusu;

–   Ekonomik entegrasyon sürecinde, özel sektörümüzün, AB rekabet koşullarına dayanıklı ve uygun hale getirilmesini temel hedef almak.

–   Avrupa Birliğine uyum ve entegrasyon programını, çözüm sürecinden bağımsız olarak hemen uygulamaya koymak.

–   Kıbrıs Türk halkını layık olduğu yaşam standartlarına ulaştırmak.

Devlet ve yeniden yapılanma;

–   Kıbrıs Türk halkının tüm sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek.

–   Halkımızı çağdaş yaşam koşullarına kavuşturabilmek için gereksinim duyulan eğitim, sosyal ve kültür alt yapısını öncelikle sağlamak.

–   Yeniden devleti yapılandırarak, “Halka hizmet” anlayışını hayata geçirmek.

–   Hantal devlet mekanizmasını ve “Rica”ya dayalı kamu hizmeti anlayışını ortadan kaldırmak.

–   Devletin, halkın her kesimine eşit mesafede, şeffaflık ilkesine bağlı olarak temel hizmet vermesini sağlamak.

Eğitim ;

–   KKTC’nin eğitim sistemini, AB normları ve çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırmak.

–   Merkezi eğitimi sistemine sorun vererek, köy okullarının tam teşekküllü eğitim birimleri haline sokup, her köye kendi öğretmenini ve okulunu kazandırmak.

–   Üniversite hizmetlerini desteklemek, uluslararası kalite ve standartlara çıkarmak.

Adalet ve yasama;

–   AB Müsteşarlığı ve AB Ekonomik Entegrasyon Yüksek Kurulunu kurarak yeni yasalar ve yasa değişikliklerini süratle yapmak.

–   Hukuk sistemimizin AB norm ve prensiplerine uyumu sağlanacaktır.

Sağlık ;

–   Sağlık sisteminin yeniden oluşturulması için gereksinim duyulan “Sağlık Çalışanları yasası”, “Döner Sermaye Yasası” ve “Genel Sağlık Sigortası Yasası”nı hayata geçirmek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik;

–   “Tek Sosyal Güvenlik Sistemi”ne geçişi sağlamak.

–   Güney Kıbrıs’ta sosyal güvenlikten yoksun çalışan işçilerimizi Sosyal Güvenlik şemsiyesi altına almak.

–   İhtiyat Sandığındaki birikimleri, ev sahibi olmaya yöneltmek.

Turizm;

–   Turizm’e büyük önem vermiş olan DP, Bafra Turizm Yatırım alanı üzerinde beş yıldızlı otellerin yükselmesini gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak bölge 3,000 kişilik sürekli iş imkanına kavuşacaktır.

–   Teşvik edilen ve devam eden 53 otel inşaatı sonucunda yatak kapasitemiz 21,000’ne, turizm gelirleri de 500 milyon Dolara çıkacaktır.

Tarım ve Enerji;

–   Çiftçilerimize ve hayvancılarımıza çağdaş ve sürekli destek verilecektir.

–   Hayvancılarımızın sorunlarını kökten çözmek.

–   Halkımıza AB standartlarında sağlıklı gıda yedirmeye devam etmek ve standartları daha da yükseltmek.

–   Sütte ve ette soğuk zinciri hayata geçirmek.

–   Laf ve bahane yerine elektrik üretip 155 Megawat  olan mevcut Elektrik gücünü 260 Megawat’a çıkararak kesintilere son vermek.

–   Rüzgar ve Güneş’ten elektrik elde edecek projeleri desteklemek.

Çevre ve Kültür;

–   DP’nin ön ayak olduğu Çöp ayrıştırma tesisini hayata geçirmek ve Mart sonunda çöplerin düzenli olarak depolanmasını sağlamak.

–   Peyniraltı suyunun ekonomiye kazandırılması ve çevreyi kirletmesine son verilmesi için Peynir altı suyu işleme fabrikasını kurmak.

–   Spor, kültür, sanat ve bilimle uğraşan vatandaşlarımıza bu faaliyetlerini daha da geliştirmeleri için mali kaynak sağlamak ve destek vermek.

İşte DP… Güzel günler için oyunuzu istiyoruz, mührünüzü istiyoruz…

Prof. Dr. Ata ATUN Son 10 Yazı                                                                                  Yazarın Tüm Yazıları • Asıl Müdahale Bundan Sonra
 • Otur Oturduğun Yerde!
 • KÖŞE YAZI’m Rusça Gazetede
 • Regional Balances Are Changing Rapidly
 • Bölgesel Dengeler Hızla Değişiyor
 • We Own Cyprus
 • Kıbrıs’ın Sahibi Biziz
 • Türkiye mi AB’ye, AB mi Türkiye’ye muhtaç?
 • ABD ve İsrail’in Çöküş Süreci mi Başlıyor
 • Türkiye-AB İlişkilerinde Değişim
 • Okunma 58
  DP’nin hedefleri için yorumlar kapalı

  Yorumlara kapalı.

  Prof. Dr. Ata ATUN Makaleleri, Özgeçmişi, Yazıları Son Yazılar FriendFeed
  Samtay Vakfı
  kıbrıs haberleri
  kibris 1974
  atun ltd

  Gallery

  Şehitlerimiz-1 kktc-tc-bayrak- kktc-tc-bayrak kktc-tc-bayrak-2 kktc-tc-bayrak-3 kktc-tc-bayrak-4

  Arşivler

  Son Yorumlar